Høringssvar

Som erhvervslivets interesseorganisation kommenterer vi løbende på de erhvervspolitiske dagsordenener, som vedrører erhvervslivets rammebetingelser.

På denne side side finder du de høringssvar, som vi har afgivet. Når vi udarbejder høringssvar tager vi altid udgangspunkt i erhvervslivets ønsker og behov.

Du kan holde dig opdateret på vores øvrige erhvervspolitiske arbejde i nyhedsarkivet.

2022 høringssvar

Høringssvar til sparekatalogerne for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og for Børn og Unge


Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Høringssvar til tunnel under Marselis Boulevard og genindretning af Marselis Boulevard

Høringssvar til debatoplæg om byudvikling på Olof Palmes Allé, Aarhus N

Høringssvar til forslag til Midtbyvisionen fra Aarhus City Forening og Erhverv Aarhus

Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1163 - Udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar til udkast til forslag til lov om udvikling af statsvejnettet, ophævelse af lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund og ændring af lighedsloven


2021 høringssvar

Høringssvar til Helhedsplan for Banegårdskvarteret 

Høringssvar til Aarhus Kommunes Skiltepolitik

2020 høringssvar

Høringssvar til Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2021-2024

Høringssvar til Aarhus Kommunes Klimastrategi 2030 og Klimahandlingsplan 2021-2024

Høringssvar til udbygning af E45 fra Vejle til Randers N

Høringssvar til Overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Høringssvar til debatoplægget 'Butikker ved Sydhavnen og ved Mindet' 

Høringssvar til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

Høringssvar til Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025

Høringssvar til udvidelse af Aarhus Havn

2019 høringssvar

Høringssvar til Sundhedspolitik 2020-2024

Høringssvar til Erhvervsplan 2020-2023

Høringssvar til forslag til Planstrategi 2019

Høringssvar til Temaplanlægning for Erhvervsarealer 2019

Høringssvar til Temaplanlægning af Detailhandel 2019

2018 høringssvar

Høringssvar til Erhvervsplan 2018-2019

Høringssvar til Helhedsplan for Tangkrogen 2018

2017 høringssvar

Høringssvar til Kommuneplan 2017

Høringssvar til Mobilitetsplan for Aarhus midtby 2017

2016 høringssvar

Høringssvar til Flytning af Aarhus Lufthavn 2016