9. december 2019

Høringssvar om Aarhus Kommunes Sundhedspolitik 2020-2024

Det er med stor interesse, at Erhverv Aarhus har læst Aarhus Kommunes forslag til sundhedspolitik 2020-2024.

Sundhedspolitikken er et vigtigt element i Aarhus Kommunes udvikling. Med målet om 450.000 borgere i 2050 skal sundhedsområdet styrkes og skabe grobund for sunde og aktive borgere, som er med til at skabe stærke vilkår for kommunens fortsatte udvikling. 

Indledningsvist vil vi gerne påpege, at forståelsen af hvad livsglæde og sundhed er, er forskellig fra borger til borger. Vi vil derfor opfordre til, at sundhedspolitikken tager udgangspunkt i den objektive sundhed, sådan at indsatserne inden for sundhed og trivsel bliver konkrete og målbare. 

Nedenstående afsnit tager udgangspunkt i Erhverv Aarhus’ holdning om, at Aarhus Kommune med fordel kan styrke samarbejdet med private aktører i sundhedspolitikken og dermed i udviklingen af sundhedsområdet.

Bredt samarbejde med erhvervslivet for at sikre løsninger af høj kvalitet for de aarhusianske borgere

Det private erhvervsliv rummer mange professionelle aktører, hvis praksis bygger på specialer, erfaringer og data. Erhverv Aarhus vil derfor opfordre til, at Aarhus Kommune i højere grad samarbejder med private aktører, som arbejder med best practice, hvad enten det vedrører pleje, genoptræning, stress, rygestop etc. 

I sådanne samarbejder med private aktører vil det ligeledes være gavnligt for sundhedspolitikken, hvis Aarhus Kommune videreformidler opgaver som skal løses, fremfor løsninger som skal udføres. Ved at videreformidle opgaver eller udfordringer til løsning, kan der i samarbejde med erhvervslivet skabes nye muligheder og løsninger i såvel praksis som velfærdsteknologiske løsninger. Dette vil gavne både sundheden i Aarhus samt udvikling og jobskabelse i det private erhvervsliv.

Erhverv Aarhus støtter således op om sundhedspolitikkens positive tilgang til partnerskaber som nævnes flere steder i sundhedspolitikken.

Vi vil derfor opfordre til, at potentialerne i en styrket inddragelse af det private erhvervsliv skrives ind som en mere tydelig hensigt i sundhedspolitikken. Både i forord, beskrivelse af satsningsområder og kapitlet ’Mere sundhed for pengene’. 

Erhverv Aarhus stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.

Med venlig hilsen

Marc Perera Christensen, direktør

Erhverv Aarhus som høringspart:

Erhverv Aarhus er byens uafhængige erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser og arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer godt 600 virksomheder med ca. 110.000 ansatte.

Erhverv Aarhus har fem fokusområder:

  • Udvikling & Infrastruktur
  • Internationalisering
  • Uddannelse & Innovation
  • Kultur & Sport
  • Bæredygtighed (fra 2020)