Indsatser

Her kan du holde dig orienteret på Erhverv Aarhus' indsatser på tværs af fokusområder og samarbejder.

Styrket samarbejde mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud

Et spændende projekt er startet op i Erhverv Aarhus i 2021. Formålet med projektet er at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud i Aarhus Kommune.

I projektet er der fokus på øget dialog og videndeling mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud, for at blive klogere på nye muligheder og samtidig identificere og fjerne eller minimere eventuelle barrierer.

Læs om indkøb og udbud i Aarhus Kommune

Verdensmål-cases fra medlemmerne

Lad dig inspirere af Erhverv Aarhus' medlemmer i din virksomheds arbejde med FN's verdensmål.

Erhverv Aarhus har gennem fokusområdet Forretning & Verdensmål en ambition om at inspirere det østjyske erhvervsliv til at støtte op om FN's verdensmål. 

Gennem vores cases fra medlemskredsen kan du finde inspiration til at arbejde med verdensmålene i den virksomhed du repræsenterer.

Læs de gode cases

Business Park Skejby

Business Park Skejby er et samarbejde mellem virksomheder og organisationer i den nordlige del af Aarhus med udgangspunkt i det stærke erhvervscenter i Skejby.

Samarbejdet har eksisteret som selvstændig forening i årene 2013-2021, men er fra 1. januar 2022 en indsats under Erhverv Aarhus. Der er etableret et advisory board i Erhverv Aarhus til at sikre fremdrift på interessevaretagelse og aktiviteter.

Læs om Business Park Skejby

Music City Aarhus

Erhvervs- og Kulturforum Aarhus

Erhvervs- og Kulturforum Aarhus er en fælles platform mellem erhvervslivet, kulturen og Aarhus Kommune. 

Formålet er at fremme forretningsbaserede partnerskaber og styrke samarbejdet mellem kulturen, erhvervslivet og det offentlige. Vi bidrager med erfaring, viden og inspiration til at synliggøre mulighederne for samarbejde, netværk, samskabelse og udvikling af kompetencer.

Læs om Erhvervs- og Kulturforum Aarhus

Erhverv Aarhus MentorNetværk

Erhverv Aarhus MentorNetværk er et beskæftigelsesprojekt under Erhverv Aarhus. Gennem vores mentorforløb arbejder vi på at bygge bro mellem jobsøgende akademikere og det aarhusianske erhvervsliv for at hjælpe førstnævnte tættere på et job.

Beskæftigelsesprojektet har eksisteret siden primo marts 2020 og bygger på et samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus. Projektet hed førhen GATE, men går nu under navnet Erhverv Aarhus MentorNetværk.

Læs mere om Erhverv Aarhus MentorNetværk og vores mentorforløb

GO GLOCAL

GO GLOCAL unveils Aarhus as an attractive career destination by contributing to the internationalization of the city. The cornerstone of GO GLOCAL is the visualization of the many international actors in Aarhus together with the granting of two awards at a conference.

GO GLOCAL is a project between Erhverv Aarhus/International Community and the Municipality of Aarhus.

Read more about GO GLOCAL