Indsatser

Her kan du holde dig orienteret på Erhverv Aarhus' indsatser på tværs af fokusområder og samarbejder.

Styrket samarbejde mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud

Et spændende projekt er startet op i Erhverv Aarhus i 2021. Formålet med projektet er at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud i Aarhus Kommune.

I projektet er der fokus på øget dialog og videndeling mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud, for at blive klogere på nye muligheder og samtidig identificere og fjerne eller minimere eventuelle barrierer.

Læs om indkøb og udbud i Aarhus Kommune

Verdensmål-cases fra medlemmerne

Lad dig inspirere af Erhverv Aarhus' medlemmer i din virksomheds arbejde med FN's verdensmål.

Erhverv Aarhus har gennem fokusområdet Forretning & Verdensmål en ambition om at inspirere det østjyske erhvervsliv til at støtte op om FN's verdensmål. 

Gennem vores cases fra medlemskredsen kan du finde inspiration til at arbejde med verdensmålene i den virksomhed du repræsenterer.

Læs de gode cases

Business Park Skejby

Business Park Skejby er et samarbejde mellem virksomheder og organisationer i den nordlige del af Aarhus med udgangspunkt i erhvervsområdet i Skejby.

Samarbejdet har eksisteret som selvstændig forening i årene 2013-2021, men er fra 1. januar 2022 en indsats under Erhverv Aarhus. Der er etableret et advisory board i Erhverv Aarhus til at sikre fremdrift på interessevaretagelse og aktiviteter.

Læs om Business Park Skejby

GATE

GATE er navnet på Erhverv Aarhus’ innovationsprojekt. Gennem forskellige forløb og indsatser arbejder vi på at bygge bro mellem nyuddannede og virksomheder for derved at nedbringe dimittendledigheden.


Projektet har eksisteret siden primo marts 2020 og bygger på et samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Jobcenter Aarhus.


Læs mere om GATE og de konkrete initiativer.