Virksomheder i Business Park Skejby

Business Park Skejby

Business Park Skejby er et samarbejde mellem virksomheder og organisationer i det nordlige Aarhus med udgangspunkt i det stærke erhvervsmiljø i Skejby.

Samarbejdet eksisterede som selvstændig forening i årene 2013-2021, men blev fra 1. januar 2022 en indsats under Erhverv Aarhus. Der er etableret et advisory board med fokus på erhvervsområdets udvikling og samspil med den igangværende byudvikling i bydelen.

Se advisory boardet på denne side

Hvis du har spørgsmål til Business Park Skejby, kan du kontakte Lars Andersen på lma@erhvervaarhus.dk eller tlf. 30 14 99 60.

Letbane i Business Park Skejby

Fra mark til bynært erhvervsområde

Erhvervsarealerne i Skejby har gennem 20 år udviklet sig fra mark til et af Aarhus’ største og mest vidensintensive og corporate erhvervsmiljøer. Området rummer domiciler, kontorhuse, virksomhedsparker, udviklingsmiljøer, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, hoteller samt Danmarks største hospital. 

Mere end 20.000 medarbejdere, studerende og borgere har deres daglige gang i Skejby.

Visionen med Business Park Skejby har siden starten været at skabe et attraktivt erhvervscentrum baseret på samarbejde mellem områdets mange interessenter. I samarbejdet tager vi udgangspunkt i at brande og styrke områdets identitet samt engagere os i fælles aktiviteter.

Tre strategiske temaer

Advisory boardet har defineret tre strategiske temaer for Business Park Skejby.

Infrastruktur og mobilitet

Vi samarbejder med Teknik og Miljø om at forbedre vilkårene for bilister og andre trafikanter som skal til og fra Skejby. Både nu, men også i fremtiden, hvor området udbygges med mere erhverv og flere boliger.

Arbejdsgrupper og fælles projekter

Virksomhederne i Skejby er førende på hver deres felter. Gennem fælles projekter kan vi sætte medlemmernes kompetencer og interesser i spil og i fællesskab løfte hinanden og Skejby som et attraktivt erhvervsområde.

Netværk og community

Vi bringer både ledere og medarbejdere sammen på tværs af medlemmerne, så vi kan få inspiration og knytte nye kontakter til gavn for både den enkelte person og for virksomheden.

Aktiviteter

Grundelementet i Business Park Skejbys aktiviteter er den erhvervsudvikling og de events, der foregår i Erhverv Aarhus kombineret med den lokale sammenhængskraft i Skejby.

De engagerede virksomheder i Skejby står bag en række aktiviteter, som understøtter de tre strategiske temaer, som advisory boardet har lagt sig fast på. Disse aktiviteter er hele tiden under udvikling.

  • Advisory board-møder med fokus på områdets udvikling
  • Udvikling af infrastruktur og mobilitet
  • Netværksmøder
  • Netværk for Facility Management
  • Aktiviteter i samarbejde med Kulturhus Bunkeren
  • Udvikling af konceptet omkring Skejby Rangers

Samarbejder

I Business Park Skejby samarbejder vi med en række aktører, der på hver sin måde bidrager til et attraktivt erhvervsområde i Skejby.

Aarhus Kommune

Vi er i løbende dialog med Teknik og Miljø om områdets infrastruktur og mobilitet.

Kulturhus Bunkeren

Kulturhus Bunkeren er Skejbys nye aktivitetshus på Olof Palmes Allé (den tidligere journalisthøjskole). Kulturhuset har en stor interesse i at engagere og aktivere områdets mange medarbejdere. Følg Kulturhus Bunkeren på Facebook

Skejby Rangers

Skejby Rangers er en socialøkonomisk virksomhed med base i Skejby, som bistår virksomheder og institutioner med et bredt udvalg af serviceydelser. Følg Skejby Rangers på Facebook