Bestyrelse, boards og udvalg i Erhverv Aarhus

På denne side kan du se, hvilke repræsentanter der udgør vores bestyrelse, boards og udvalg

Bestyrelsen

Erhverv Aarhus’ bestyrelse bliver valgt på den årlige generalforsamling ultimo november hvert år. Bestyrelsen repræsenterer et bredt udsnit af områdets erhvervsliv.


Terje Vammen

Formand. Partner og senior direktør, Silverlining Research

tv@silverliningresearch.com29 86 15 15
Mai Louise Agerskov

Mai Louise Agerskov

Næstformand, adm. direktør, INCUBA A/S

mla@incuba.dk

Jasper Kyndi

Senior markedsdirektør, COWI Danmark

jpk@cowi.com

Henrik Stærmose

Adm. direktør og medejer, Racehall A/S

henrik@racehall.com

Jan Dam Poulsen

Director Sea, Air & Logistics, Denmark, Blue Water Shipping

japo@bws.dk

Lone Ryg Olsen

Erhvervsdirektør, Aarhus Universitet

lro@au.dk

Nina Carlslund

Hoteldirektør, Scandic Aarhus City

nina.carlslund@scandichotels.com

Poul Nielsen

Regionsdirektør, Danske Bank

poul.nielsen@danskebank.dk

Jens-Jacob Aarup

CEO, Inspari A/S

jja@inspari.dk

International Community Executive Committee

International Community's Eexecutive Committee sikrer, at International Community til enhver tid har fokus på de emner, der er vigtige for virksomheder med internationale medarbejdere. De virksomheder, der er repræsenteret i Executive Committee, er en forudsætning for International Community's virke i kraft af viden, opbakning og tilførsel af ressourcer.


Ken Cordes

Formand, udpeget af Erhverv Aarhus

Mette Nyberg Hansen

Administrative Leader EUROPE, IFF

Katharina Bejstrup

Senior HR Consultant, Global Mobility

Lise Linnebjerg

Vice President, Global Talent Management

Michael Winther

Head of International Academic Staff Services, Aarhus Universitet

Andreas Grønnebæk Horn

Chef for erhvervsturisme, VisitAarhus

Nikoline Mikkelsen

Konsulent, Borgmesterens Afdeling

Arrangementsudvalg

Arrangementsudvalget er et tværgående udvalg, der udtænker og fastlægger de overordnede linjer for Erhverv Aarhus’ arrangementer.


Pia Avnsted

Formand. Områdedirektør, Sparekassen Kronjylland

Henrik Stærmose

Næstformand, Adm. direktør og medejer, Racehall A/S

Julie Rokkjær Birch

Museumsdirektør, Køn - Gender Museum Denmark

Mikkel Svold

Ejer, Montanus

Søren Peter Hansen

Direktør, FOF

Anders Frølund

Chef for Events og Kommunikationsstøtte, Aarhus Universitet

Forretning & Verdensmål

Udvalget er etableret med henblik på at rådgive, inspirere og kvalificere aktiviteterne i Erhverv Aarhus' fokusområde Forretning & Verdensmål.


Anne Zachariassen

Formand. Chief Operating Officer, Aarhus Havn

Jan Dam Poulsen

Director Sea & Air, Denmark, Blue Water Shipping

Lars Schrøder

Direktør, Aarhus Vand

Anne-Marie Hansen

Direktør, Agro Food Park

Mogens Juul

Managing Director, Elopak

Business & Culture Forum

Udvalget har fokus på at synliggøre de udviklingsmæssige og økonomiske potentialer, der ligger i krydsfeltet mellem erhvervs- og kulturliv. Erhverv Aarhus deler formandskabet med rådmanden for Kultur og Borgerservice og har udpeget tre af de 12 medlemmer i udvalget, som ses herunder.


Terje Vammen

Formand. Partner og senior direktør, Silverlining Research

Jens Bjerg Sørensen

CEO, Schouw & Co. A/S

Merete Andersen

Partner, advokat. Hulgaard Advokater P/S

Erling Sørensen

Direktør, Spar Nord

Morten Søholm

Creative director og manager, Creative Zoo

Business Park Skejby advisory board

Advisory boardet sætter retningen for udvikling og aktiviteter i Business Park Skejby.


Erik Møberg

Formand. Senior Director, Rambøll Management Consulting

Mai Louise Agerskov

Næstformand. Adm. direktør, INCUBA A/S

Wilhelm Pedersen

Chef for Koncernstrategi, Koncern HR og Lønservice, NRGi

Annette Ernst Lauridsen

Direktør, AARHUS TECH

Poul Blaabjerg

Hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital

Anders Blom Hansen

Senior Director, People & Culture, Vestas Wind Systems A/S

Anne-Marie Hansen

Direktør, Agro Food Park

Søren W. Mathiasen

Vice President, Sales & Marketing, Prevas A/S

Henning Markussen

Chef for Campusliv og planlægning, VIA University College

Keld Hasle Jakobsen

Statsaut. revisor og partner, Beierholm

Revision

Revision af Erhverv Aarhus' årsregnskab.


Keld Hasle Jakobsen

Statsaut. revisor og partner, Beierholm

Michael Bach

Partner, Deloitte