Bestyrelse, boards og udvalg i Erhverv Aarhus

På denne side kan du se, hvilke repræsentanter der udgør vores bestyrelse, boards og udvalg

Bestyrelsen

Erhverv Aarhus’ bestyrelse bliver valgt på den årlige generalforsamling ultimo november hvert år. Bestyrelsen repræsenterer et bredt udsnit af områdets erhvervsliv.


Mai Louise Agerskov

Mai Louise Agerskov

Bestyrelsesleder. Adm. direktør, INCUBA A/S

mla@incuba.dk

Poul Nielsen

Vicebestyrelsesleder. Regionsdirektør, Danske Bank

poul.nielsen@danskebank.dk

Jasper Kyndi

Senior markedsdirektør, COWI Danmark

jpk@cowi.com

Henrik Stærmose

Adm. direktør og medejer, Racehall A/S

henrik@racehall.com

Lone Ryg Olsen

Erhvervsdirektør, Aarhus Universitet

lro@au.dk

Jan Dam Poulsen

Director Sea, Air & Logistics, Denmark, Blue Water Shipping

japo@bws.dk

Nina Carlslund

Hoteldirektør, Scandic Aarhus City

nina.carlslund@scandichotels.com

Jens-Jacob Aarup

Valantic partner og Managing Director, Inspari A/S

jja@inspari.dk

Hauke Daene

CHRO, Lidl Danmark

Hauke.Daene@lidl.dk

Internationalization Executive Committee

International Community's Executive Committee sikrer, at International Community til en hver tid har fokus på de emner, der er vigtige for virksomheder med internationale medarbejdere. De virksomheder, der er repræsenteret i Executive Committee, er en forudsætning for International Community's virke i kraft af viden, opbakning og tilførsel af ressourcer.


Michael Winther

Chef for International Academic Staff Services, Aarhus Universitet

Mette Nyberg Hansen

Administrationsleder EUROPE, IFF

Katharina Bejstrup

Senior HR konsulent, Global Mobility, Grundfos

Henriette Gabel

Senior Vice President, Global Talent Management, Vestas

Andreas Grønnebæk Horn

Chef for erhvervsturisme, VisitAarhus

Lene Hartig Danielsen

Chef, Borgerservice, Aarhus Kommune

Vakant

Udpegning af Erhverv Aarhus

Arrangementsudvalg

Arrangementsudvalget er et tværgående udvalg, der udtænker og fastlægger de overordnede linjer for Erhverv Aarhus’ arrangementer.


Pia Avnsted

Udvalgsleder. Områdedirektør, Sparekassen Kronjylland

Henrik Stærmose

Næstforperson. Adm. direktør og medejer, Racehall A/S

Mikkel Svold

Ejer, Montanus

Kathrine Vester Holm

Storkundedirektør, Nykredit

Per Tønsberg Frandsen

Assistant Director, EY

Anne Thorø Nielsen

Skoleleder, FO-Aarhus

Tina Jensen

Arrangementchef B2B, HERMANS

Michael Flintholm

Ejer, Flintholm Global Holding ApS

Bæredygtighed & Samfundsansvar

Udvalget er etableret med henblik på at rådgive, inspirere og kvalificere aktiviteterne i Erhverv Aarhus' fokusområde Bæredygtighed & Samfundsansvar.


Anne Zachariassen

Udvalgsleder. Chief Operating Officer, Aarhus Havn

Jan Dam Poulsen

Director Sea & Air, Denmark, Blue Water Shipping

Anne-Marie Hansen

Direktør, Agro Food Park

Mogens Juul

Managing Director, Elopak

Mette Rønnau

Direktør, Cabi

Poul Nielsen

Regionsdirektør, Danske Bank

Toivo Mustonen

IKEA for Business leader, IKEA Aarhus Erhverv

Innovation & Iværksætteri

Udvalget sætter retningen for aktiviteter inden for innovation og iværksætteri.


Jens-Jacob Aarup

Udvalgsleder. Valantic partner og Managing Director, Inspari A/S

Britta Graugaard, Living Flowers

Britta Graugaard

Co-Founder, Living Flowers

Simon Skafdrup, 3PART

Simon Skafdrup

CEO & Founding Partner

Per Frandsen

Assistant Director, EY

Anne Hougaard, Prochimp

Anne Hougaard

Partner, Prochimp

Christian Vinther

Christian Vinther

Investment Director, Founderment

Uddannelse & Arbejdskraft

Udvalgets formål er at være et forum for viden og sparring for Erhverv Aarhus og udvalgets medlemmer om samspillet mellem uddannelsesverdenen og arbejdsmarkedet.


Thomas Pallesen

Udvalgsleder. Dekan, Aarhus BSS

Britta Graugaard, Living Flowers

Hauke Daene

CHRO, Lidl Danmark

Kristina Borrits

CHRO, Inspari A/S

Per Pedersen

HR Director, Grundfos

Kim Staack Nielsen

Bestyrelsesformand, Dansk HR

Susanne Søndergaard Hansen

Vicedirektør, VIA University Collage

Brian Kruse Jacobsen

Markedschef, Erhvervsakademi Aarhus

Chester Folming

Chester Folming

Direktør, AARHUS TECH

Rasmus Gundelach

Uddannelsesdirektør – voksne, Aarhus Business Collage

Byudvikling & Infrastruktur

Udvalgets formål er at være et forum for viden og sparring for Erhverv Aarhus og udvalgets medlemmer om byudvikling og infrastruktur.


Terje Vammen

Udvalgsleder. Partner og seniordirektør, Silverlining Research

Jette Birkeskov Mogensen

Office Director Aarhus, Schmidt Hammer Lassen

Jesper Bredgaard

Regional Market Director, COWI

Lars Højgaard Rasmussen

Indkøbsdirektør, Salling Group

Lene Troelsen

Sektionsdirektør, Per Aarsleff A/S

Jens Skinnebach

Jens Skinnebach

Afdelingschef, A. Enggaard A/S

Peter B. Jepsen

Direktør, HR og Kommunikation, Danske Fragtmænd

Erhvervs- og Kulturforum Aarhus

Udvalget har fokus på at synliggøre de udviklingsmæssige og økonomiske potentialer, der ligger i krydsfeltet mellem erhvervs- og kulturliv. Erhverv Aarhus deler formandskabet med rådmanden for Kultur og Borgerservice og har udpeget tre af de 12 medlemmer i udvalget, som ses herunder.


Mai Louise Agerskov

Forperson. Adm. direktør, INCUBA A/S

Jens Bjerg Sørensen

CEO, Schouw & Co. A/S

Merete Andersen

Partner, advokat. Hulgaard Advokater P/S

Erling Sørensen

Direktør, Spar Nord

Morten Søholm

Creative director og manager, Creative Zoo

Business Park Skejby advisory board

Advisory boardet sætter retningen for udvikling og aktiviteter i Business Park Skejby.


Erik Møberg

Udvalgsleder. Senior Director, Rambøll Management Consulting

Mai Louise Agerskov

Næstforperson. Adm. direktør, INCUBA A/S

Wilhelm Pedersen

Head of Strategy, HR & ESG

Anders Blom Hansen

Senior Director, People & Culture, Vestas Wind Systems A/S

Anne-Marie Hansen

Direktør, Agro Food Park

Søren W. Mathiasen

Vice President, Sales & Marketing, Prevas A/S

Henning Markussen

Chef for Campusliv og planlægning, VIA University College

Keld Hasle Jakobsen

Statsaut. revisor og partner, Beierholm

Bettina Jespersen

Bettina Jespersen

Bettina Jespersen, Head of Development Office

Chester Folming

Chester Folming

Direktør, AARHUS TECH

Handelsungdommens Uddannelseslegat

Legatudvalg til Handelsungdommens Uddannelseslegat består af tre medlemmer udpeget af Erhverv Aarhus' bestyrelse og tre medlemmer udpeget af Ledelserne for Aarhus Business College, Aarhus Erhvervsakademi og Aarhus Universitet/BSS.


Esben Kjeldsen

Forperson. Direktør, Ejendomsselskabet Olav de Linde

Lone Ryg Olsen

Bestyrelsesmedlem, Erhverv Aarhus

Anne Gammelby Lybecker

Adm. direktør, Aarhus Business College

Chester Folming

Chester Folming

Direktør, AARHUS TECH

Anette Bache

Anette Bache

Chef for kvalitet og studieliv, Erhvervsakademi Aarhus

Jacob Kjær Eskildsen

Institutleder, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS

Revision

Revision af Erhverv Aarhus' årsregnskab.


Keld Hasle Jakobsen

Statsaut. revisor og partner, Beierholm

Michael Bach

Partner, Deloitte