Erhverv Aarhus MentorNetværk

Erhverv Aarhus MentorNetværk er et beskæftigelsesprojekt under Erhverv Aarhus. Gennem vores mentorforløb arbejder vi på at bygge bro mellem jobsøgende akademikere/professionsbachelorer og det aarhusianske erhvervsliv for at hjælpe førstnævnte tættere på et job.

Projektet har eksisteret siden primo marts 2020, hvor det i første omgang blev iværksat i et samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune. I juli 2021 indgik Erhverv Aarhus en aftale med Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus om at forlænge projektet til medio 2022. I sommeren 2022 blev det besluttet at forlænge samarbejdet yderligere halvandet år, så projektet løber frem til udgangen af 2023. Projektet hed førhen GATE, men går nu under navnet Erhverv Aarhus MentorNetværk.

Du kan se oversigten over vores mentorkorps nederst på denne side.

Mentorforløb

Mentorforløbet har vist sig at være den mest effektive måder, hvorpå vi kan hjælpe ledige højtuddannede tættere på arbejdsmarkedet, hvorfor det også er blevet den primære indsats under Erhverv Aarhus MentorNetværk. Erhverv Aarhus står for at finde frivillige mentorer fra erhvervslivet og faciliterer herefter et mentorforløb, hvor en jobsøgende højtuddannet rådgives gennem jobsøgningsprocessen. Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus står for at finde motiverede ledige. Og matchingen af mentor og mentee foregår i tæt samarbejde mellem Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus og Erhverv Aarhus.

Forløbet varer ca. tre måneder, hvor vi mødes tre gange til fællesmøder. Som udgangspunkt opfordrer vi mentor og mentee til at mødes/være i kontakt ca. én gang i ugen. I sidste ende er det dog helt op til det enkelte mentor-mentee match at aftale de optimale rammer for deres samarbejde.

Resultaterne har vist sig at være gode. Siden første mentorforløb i efteråret 2021 har ca. 100 mentees været igennem. Af disse er over 65% kommet i ordinært job under eller tre måneder efter mentorforløbet. Mange er også kommet i enten virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse og er dermed godt på vej i job. Mentees fortæller desuden, at de har lært meget om dem selv og er blevet mere selvsikre gennem disse mentorforløb.

Hvad kræver det at være mentor? 

For at blive mentor er det ikke et krav, at man har været mentor før. Det kræver blot at man har solid erfaring fra arbejdsmarkedet, og at man har lyst og mulighed for frivilligt at hjælpe en ledig videre i sin jobsøgningsproces. 

Som mentor stiller du din tid og dine erfaringer til rådighed ved at støtte og sparre med den ledige gennem dennes jobsøgningsproces. Det kan f.eks. være ved at komme med konkret feedback på CV og ansøgninger eller hjælpe med at strukturere jobsøgningen. Din rolle kan også være at give støtte undervejs i processen eller hjælpe din mentee til at ”tænke ud af boksen” og komme med forslag til potentielle jobmuligheder, som din mentee måske ikke selv havde overvejet. Det kan også være, at du som mentor har lyst til at stille dit netværk til rådighed i det omfang, som det giver mening. Det er naturligvis helt op til dig som mentor at vurdere, hvorvidt det er noget, som du har lyst til. 

Innovation

Med projektet, som førhen hed GATE, var hensigten fra starten at finde nye måder at få ledige dimittender videre på arbejdsmarkedet. Som en del af projektet har vi kortlagt allerede eksisterende initiativer og de væsentligste udfordringer. Dette har dannet rammen for de initiativer, herunder vores mentorforløb, som vi nu udfører.

I en tid hvor erhvervslivet oplever store udfordringer med at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, er projektet samtidig en af flere indsatser, hvorigennem Erhverv Aarhus arbejder målrettet på at bygge bro mellem højtkvalificerede ledige og byens virksomheder. Det synes vi er til gavn for både virksomheder, de enkelte ledige og samfundet som helhed.

Mentorkorpset

Nedenfor ses mentorerne, som er en del af Erhverv Aarhus MentorNetværk.


Cindy Legarth

Coach, Next Level Awaits

Claus Svane

Director of Real Estate, Lettings & Facilities, INCUBA A/S

Claus Søgaard Poulsen

Ejer & Direktør, ProCon Group

Dora Hegedus

ICF Master Coach and Supervisor, Your Thinking Partner

Dorte Petersen

Seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Erik Andresen

Administrerende direktør, Nodicals A/S

Hanne Brandt Djupdræt

Uddannelseskoordinator, Saint-Gobain Denmark

Helle Hyldahl Vestergaard

Regional konsulent, Industriens Uddannelser

Henrik Horup Andersen

Salgs- og markedschef, Spar Nord Aarhus

Jacob Eichner

Recruitment Manager, Adecco

Jette Aschenberg

Manager for Service Agent, Nordea

John Hornbech Christensen

Direktør, Super Dæk Service Danmark A/S

Jørn Grønkjær

Nordic Broadcast Agent, Extreme E/Arctic X Prix

Lars Iversen

Head of Sales/Office Manager, Ocean Network Express

Lars Ole Kamp

CFO, BrandFix A/S

Lone Withen Petersen

Uddannelsesleder, Aarhus Tech

Mark Baumgarten

Business Relation Manager, Akademikernes A-kasse

Mary Apostolaki

Direktør & Grundlægger, b.nood

Michael B. Elefsen

Board Member & Advisory Board Member

Niels Pallesen

Hoteldirektør, Wakeup Aarhus

Per Lyngaa

Direktør & Ejer, Lyngaa.eu

Per Tønsberg Frandsen

Assistant Director, EY

Rasmus Beedholm-Ebsen

Senior Advisor - Life Science, Invest in Denmark, Udenrigsministeriet

Simon Kønigsfeldt

Customer Success Manager, Upodi

Steen Hagengaard

VP of Technology & Development, DXC Eclipse NE

Therese Rasmussen

Udviklingschef, VAM Entreprenørfirma

Torben Hald

Statsautoriseret Revisor & Partner, Beierholm

Torben Storgaard

Partner & Boardmember, Klean

Zeeshan Rab

Regional Project Manager, Abbott