Erhverv Aarhus MentorNetværk

Erhverv Aarhus MentorNetværk er et beskæftigelsesprojekt under Erhverv Aarhus. Via vores mentorforløb arbejder vi på at bygge bro mellem det aarhusianske erhvervsliv og jobsøgende akademikere og professionsbachelorer for at hjælpe sidstnævnte tættere på et job.

Projektet, som før hed GATE, har eksisteret siden primo marts 2020 og er et samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus. Se oversigt over vores mentorkorps nederst på denne side og en video fra et af vores fællesmøder i Erhverv Aarhus MentorNetværk til højre.


Hvis du har spørgsmål til Erhverv Aarhus MentorNetværk, er du velkommen til at kontakte Benjamin Andersen, projektleder, Erhverv Aarhus MentorNetværk, på ba@erhvervaarhus.dk eller Torben Rump, virksomhedskonsulent, Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus, på tocr@aarhus.dk.

Jobcenter x EAA(1)

Mentorforløb

Mentorforløbet har vist sig at være den mest effektive måde at hjælpe ledige højtuddannede tættere på arbejdsmarkedet, hvorfor det er omdrejningspunktet i Erhverv Aarhus MentorNetværk. Erhverv Aarhus rekrutterer frivillige mentorer fra erhvervslivet og faciliterer herefter tre årlige mentorforløb, hvor de jobsøgende rådgives gennem jobsøgningsprocessen. Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus står for at finde motiverede ledige. Matchingen af mentor og mentee foregår i tæt samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Jobcenter Aarhus - Viden til Vækst.

Mentorforløbet varer ca. tre måneder, hvor alle mentorer og mentees mødes til tre fællesmøder og for mentees' vedkommende også til en netværkstur til Silkeborg, som faciliteres af Silkeborg Business. Som udgangspunkt opfordrer vi mentor og mentee til at være i kontakt ca. én gang i ugen under de tre måneder, som forløbet strækker sig over. I sidste ende er det dog helt op til det enkelte mentor-mentee match at aftale de optimale rammer for deres samarbejde.

Projektets resultater

Resultaterne har vist sig at være gode. Siden første mentorforløb har over 200 jobsøgende akademikere og professionsbachelorer været igennem vores mentorforløb. Af disse er over 70% kommet i beskæftigelse under eller tre måneder efter mentorforløbet. 

Mentees fortæller desuden, at de har lært meget om dem selv både personligt og professionelt, og at de er blevet mere selvsikre og har udviklet deres netværkskundskaber gennem deres medvirken i vores mentorforløb.

Og det går begge veje. Mentorerne fortæller nemlig, at de også får udvidet deres horisont og bliver opdateret på den nyeste viden gennem deres samarbejde med mentees. Læs nogle af disse positive oplevelser ved at være en del af Erhverv Aarhus MentorNetværk – både som mentor og mentee via linket nedenfor.

Udtalelser fra medvirkende i Erhverv Aarhus MentorNetværk

Hvad kræver det at være mentor? 

For at blive mentor er det ikke et krav, at man har været mentor før. Det kræver blot at man har solid erfaring fra arbejdsmarkedet, og at man har lyst og mulighed for frivilligt at hjælpe en ledig videre i sin jobsøgningsproces. 

Som mentor stiller du din tid og dine erfaringer til rådighed ved at støtte og sparre med den ledige gennem dennes jobsøgningsproces. Det kan f.eks. være ved at komme med konkret feedback på CV og ansøgninger eller hjælpe med at strukturere jobsøgningen. Din rolle kan også være at give støtte undervejs i processen eller hjælpe din mentee til at ”tænke ud af boksen” og komme med forslag til potentielle jobmuligheder, som din mentee måske ikke selv havde overvejet. Det kan også være, at du som mentor har lyst til at stille dit netværk til rådighed i det omfang, som det giver mening. Det er naturligvis helt op til dig som mentor at vurdere, hvorvidt det er noget, som du har lyst til. 

Mentorkorpset

Nedenfor ses mentorerne, som pt. er aktive i Erhverv Aarhus MentorNetværk.


Abdallah Sheikh Farah

Senior Specialist, TERMA Group

Albert Viñas Muñoz

Konsulent, Teknologisk Institut

Anita Gandrup Ernst

Afdelingsleder, Jobcenter Aarhus - Dagpenge, Job og Karriere

Benny Bech Laursen

Owner, BBL Management & Investment

Bente H. Steffensen

Sekretariatschef, Aarhus Transport Group

Birgitte Torben

Group Lean Manager, AVK Holding A/S

Cindy Legarth

Coach, Next Level Awaits

Hauke Daene

HR Direktør, Lidl Danmark

Helle Hyldahl Vestergaard

Fhv. konsulent

Henrik Horup Andersen

Salgs- og markedschef, Spar Nord Aarhus

Iris Rittenhofer

Ph.d. og fhv. videnschef

Jan Thomsen

Senior Partner, TARGET Headhunting

Jesper Bredgaard

Regionsdirektør, COWI Aarhus

Jesper Jensen

Managing Director, Danfloor A/S

Jesper Rahbæk Pedersen

Seniorkonsulent, Cabi

Jesper Sølund Hansen

Sekretariatsleder, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

Jette Aschenberg

Manager for Service Agent, Nordea

Jette Bjerrehus

Kommunikationsrådgiver og partner, Cogni2

Jørn Grønkjær

Nordic Broadcast Agent, Extreme E/Arctic X Prix

Jørn Urup Nielsen

Director Glenfield Middle East & Africa, AVK Holding A/S

Klaus Bendix Poulsen

Fhv. direktør

Kurt Sørensen

Fhv. direktør

Lars Iversen

Head of Sales/Office Manager, Ocean Network Express

Lars Steen Pedersen

Fhv. direktør

Maja Gaunholm

HR-konsulent, Velas I/S

Marie Bentofte Jakobsen

Head of HR, PriceShape

Mark Baumgarten

Business Relation Manager, Akademikernes A-kasse

Michael B. Elefsen

Chairman of the Board, Otiom A/S

Mikkel Braae-Andersen

Partnerskabschef, Muskelsvindfonden

Per Lyngaa

Direktør og ejer, Lyngaa.eu

Per Tønsberg Frandsen

Assistant Director, EY

Peter Bjerring

Partner, Brinch & Partners

Rasmus Beedholm-Ebsen

Senior Advisor - Life Science, Invest in Denmark, Udenrigsministeriet

Simon Kønigsfeldt

Customer Success Manager, Upodi

Søren Kjær

Stifter og direktør, XCOACH

Tanja Hai

Founder, HansgaardHai

Tina Elmgaard Kejser

Karrierekonsulent, VIA University Collage

Torben Hald

Statsautoriseret Revisor & Partner, Beierholm

Zeeshan Rab

Data Processing & Digital Services Manager, Medtronic