14. oktober 2022

Hvad forventes der af kandidater i jobsøgningsprocessen ifølge rekrutteringsanalysen af Ballisager 2022?

Sidder du også som nyuddannet eller ledig, og er i tvivl om hvad det egentligt er, som virksomhederne kigger efter i rekrutteringsprocessen? Hvilke rekrutteringskanaler de anvender? Så læs med her!

Vi har samlet de væsentligste pointer fra Ballisagers Rekrutteringsanalyse 2022, som blev udsendt i juni. Ud af de 1513 adspurgte virksomheder, svarede 1002 på spørgeskemaet, hvilket svarer til en tilfredsstillende svarprocent på 66% og et repræsentativt udsnit af både private og offentlige virksomheder og organisationer.

Hvilken type virksomheder og organisationer indgår i analysen?

78% af besvarelserne kom fra private virksomheder.


Respondenters virksomhedstype var følgende:
22% bestod af offentlige virksomheder

26% bestod af små private virksomheder (1-49 ansatte)

52% bestod af store private virksomheder (50 ansatte eller derover)

Hvad kendetegner respondenterne?
Respondenters køn:
43% af respondenters køn var mand

56% af respondenters køn var kvinde

1 % af respondenterne ønsker ikke at svar

Respondenters alder:
5 % af respondenternes alder var 18-30 år

40% af respondenternes alder var 31-40 år

50% af respondenternes alder var 41-54 år

28 % af respondenternes alder var 55+

1% af respondenternes Ønsker ikke at oplyse

Hvad er de mest anvendte rekrutteringskanaler i 2022?
Blandt de mest anvendte rekrutteringskanaler i 2022, anvender 83% af de adspurgte virksomheder opslåede stillinger til at finde deres kandidater, mens 59% svarede at de brugte LinkedIn. 57% svarede, at de brugte netværk som rekrutteringskanal

Hvad er mest afgørende, når finale kandidaterne holdes op mod hinanden?

80% svarede, at beslutningen bliver taget på baggrund af følelsen af, hvem der vil være bedst for virksomheden at arbejde sammen med.

20% svarede, at beslutningen bliver taget på baggrund af vurderingen af hvem der bedst lever op til kravene på de faglige kompetencer.

Hvad vil I normalt foretrække at modtage, når man søger job hos jer?
Følgende svarprocenter bestående af:
89% offentlige
62% små private virksomheder
65% af store private virksomheder
Svarede at de foretrak både almindeligt CV og almindelig ansøgning.

8% Offentlige
27% Små private virksomheder
30% store private virksomheder
Svarede at de kun foretrak motiveret CV

Hvilke 3 kompetencer vurdere de adspurgte virksomheder som mest nødvendige for den ideelle leder i 2022?
De adspurgte virksomheders beskrivelse af den gode leders kompetencer består i at være en god kommunikator, have forstand på menneskers samspil, og være dygtig relationsskabende.

Hvor ansættes nyuddannede akademikere typisk, og hvad beskriver de akademikere, som jeres recruiter har ansat?

Af de adspurgte virksomheder, er der ansat 71% i ’Det offentlige’, 61% i ’Store virksomheder’, mens 48 % er ansat i ’Små private virksomheder’.

Bevæggrunden bag at ansætte nyuddannede akademikere, for de adspurgte virksomheder svarede 75%, at det var grundet at akademikerens viden for forretningen er vigtig, hvor 64% svarede at det var grundet en stærk selvstændighed hos akademikeren.

Virksomheders rekrutteringskanaler 2022

BILLEDE

Værd at bemærke:

  • LinkedIn er på 10 år gået fra 10% til 59% - og har undervejs overhalet det fysiske netværk. Det har ændret jobsøgningsdisciplinen markant.
  • Også opslåede stillinger er vokset gradvist. Det kan være et udtryk for, at de sociale medier har gjort det lettere for de fleste virksomheder at ”opslå” jobbet. Dermed kan sociale medier have medvirket til en øget job-transparens.
  • Endeligt er anvendelsen af vikar/rekrutteringsbureau fordoblet hen over de seneste 10 år – det ser ud til at tilliden til de private rekrutteringsbureauer vokser.

Hvordan er det lykkedes, at få job hos jer, uden at det har været annonceret?

Af de adspurgte virksomheder er:
60% rekrutteret via en kollegas eget netværk
41% er rekrutteret via et konkret samarbejde (praktik, løntilskud, studenterjob m.m.
40% er via direkte uopfordret henvendelser fra job-interessereret
20 % er kontaktet via LinkedIn
13% er rekrutteret via virksomhedens synlige aktiviteter på uddannelsesinstitutioner, jobmesser og lignede. 12 % svare at det er aldrig sket for dem.

Fremtidens arbejdsmarked
Forventer de adspurgte virksomheder, at føre mere brug af fleksible ansættelsesformer (projektansættelser, freelancere, vikariater m.m.) i fremtiden?

38% af de adspurgte virksomheder svarede ’Ja’, 58% svarede ’Nej, status quo’, mens 4 % svarer ’Nej mindre’.

Forventer du, at I er flere, færre eller et uændret antal medarbejdere om et år?

54 % svarede flere medarbejdere

31 % svarede uændret antal medarbejdere

13% svarede færre medarbejdere

2% ved ikke 

Hvis du ønsker at læse den fulde rapport, så kan du læse den her

Artiklen er skrevet af Rikke Kaihøj