16. juni 2020

Dimittendledighed: Porten mellem uddannelse og erhvervsliv skal åbnes på vid gab

Mange dimittender har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, og den udfordring forventes kun at blive større for kommende dimittender på et coronaramt arbejdsmarked. Erhverv Aarhus vil knække kurven med det nye projekt, GATE, som skal bygge bro mellem erhvervslivet på den ene side og dimittenderne på den anden.

Aarhus er en uddannelsesby med et anslået flow af ledige dimittender på gennemsnitligt 10.000 om året og det coronaramte arbejdsmarked vil næppe gøre noget godt for den statistik. Erhverv Aarhus, som er projektoperatør på GATE, vil komme med anbefalinger til, hvad der skal til for at komme dimittendledigheden til livs. Aarhus Kommune er opdragsholder på projektet.

Erhvervslivet oplever stor værdi i praktikanter og studiemedarbejdere

Analysevirksomheden Silverbullet står bag to undersøgelser for at skabe overblik over udfordringen – en netop færdiggjort virksomhedsundersøgelse, som følges op efterfulgt af en undersøgelse af dimittenderne ultimo juni. Ifølge Erhverv Aarhus’ direktør Marc Perera Christensen fremhæver virksomhedsundersøgelsen, at studerende har stor værdi for erhvervslivet.

"Mange virksomheder benytter sig allerede af praktikanter og studiemedhjælpere, bl.a. fordi de bidrager med ny viden og generelt har stærke digitale evner. Undersøgelsen peger på, at praktikforløb og studiejobs fungerer som starten på en positiv glidebane i den forstand, at mange af virksomhederne ender med at ansætte praktikanter som studiemedhjælpere, og efterfølgende fastansætter tidligere studiemedhjælpere eller praktikanter, efter de dimitterer," siger Marc Perera Christensen og fortsætter:

"Det tyder også på, at virksomhederne hellere end gerne ansætter nyuddannede, som de tidligere har haft inde i folden, formentlig fordi virksomheden i så fald slipper for en lang indkøringsproces. De tidligere praktikanter og studiemedhjælpere er jo allerede inde i virksomhedens arbejdsgange og kan derfor hurtigt begynde at skabe værdi for virksomheden."

To klare opfordringer

På baggrund af delundersøgelsen, som vedrører virksomhedernes opfattelse af dimittendledighed har Erhverv Aarhus to klare opfordringer, som kan påvirke dimittendledigheden.

"Der skal være bedre muligheder for praktik, projektorienterede forløb eller projektsamarbejde med virksomheder og organisationer under uddannelsen. Virksomhederne vil som hovedregel gerne have praktikanter og studiemedhjælpere – strukturen omkring praktikforløb og studiejobs skal bare forbedres. Derudover skal gevinsten for virksomhederne italesættes, så flere bliver inspireret til at ansætte praktikanter og/eller studiemedhjælpere," siger Marc Perera Christensen.

GATE projektet løber til medio 2021, hvor Erhverv Aarhus kommer med en række samlede anbefalinger.

Fakta:

- 75% af virksomhederne i undersøgelsen svarer, at de har eller har haft studerende fra videregående uddannelser i studiejob

- 70% angiver, at de har eller har haft studerende fra videregående uddannelser i praktikforløb

- 75% af virksomhederne svarer, at de har ansat studerende i et studiejob, som de har haft i et praktikforløb

- 70% svarer, at de har fuldtidsansat nyuddannede, som de har haft i et praktikforløb

- 49% angiver, at de har fuldtidsansat nyuddannede, som de har haft i studiejob.