8. december 2022

Endnu en succeshistorie fortalt af en mentee fra vores mentorforløb

For nyligt kunne vi berette om, at beskæftigelsesprojektet GATE og vores mentorforløb virker mht. jobskabelse, da Camilla Stausholm Jensen – en ud af de relativt mange mentees, som er kommet i job under mentorforløbet – fortalte om sin jobsøgningsproces og sit gode samarbejde med sin mentor.

Ca. 50% af mentees på indeværende mentorforløb, som vi afslutter den 20. december, har allerede nu landet et ordinært job. Samtidigt er der også flere mentees, som er kommet tættere på et ordinært job gennem bl.a. virksomhedspraktikker og løntilskudsansættelser.

En af disse er Emily Andersen Højrup, som gennem noget af sin tid som mentee også har været i virksomhedspraktik:

I min virksomhedspraktik har jeg haft mulighed for at konkretisere teoretisk viden fra min uddannelse såvel som ny viden omkring den grønne omstilling,” siger Emily Andersen Højrup og fortsætter:

Virksomhedspraktikken har været en god mulighed for at få udvidet mit netværk, ligesom praktikken har givet mig indblik i nogle af de konkrete arbejdsopgaver, der er i virksomheder inden for socialområdet, hvilket vil gøre min jobsøgning mere rettet mod netop dette arbejdsfelt.

Hos Erhverv Aarhus ser vi virksomhedspraktikker og løntilskudsansættelser som en genvej hen imod ordinær beskæftigelse, hvor man, som Emily Andersen Højrup pointerer, lærer at omsætte sin teoretiske og uddannelsesspecifikke viden til mere konkrete og applicérbare værktøjer, som man kan bruge i sit arbejdsliv. Derudover får man gennem sådanne virksomhedsrettede forløb også en gylden mulighed for at lære nogle mennesker at kende, som måske kan hjælpe en nærmere et job.

Emily Andersen Højrup pointerer desuden et andet – måske lidt overset – forhold ved at være jobsøgende, som virksomhedspraktikker og andre virksomhedsrettede forløb kan afhjælpe:

Når man er jobsøgende, kan dagene foran computeren med ansøgninger og telefonsamtaler med forskellige kontaktpersoner vedr. jobstillinger godt blive ensformige, hvorfor jeg valgte en virksomhedspraktik. I min virksomhedspraktik har jeg kunnet indgå i et nyt netværk, hvor jeg bl.a. har haft som opgave at løse konkrete opgaver, som gav mig mulighed for at afprøve min faglighed og mine kompetencer.

Selvom hovedformålet med beskæftigelsesprojektet og mentorforløbet er, at mentees kommer i job, så glæder vi os i lige så høj grad over, at mentees under forløbet kommer nærmere et job samtidigt med, at de får en masse læring om arbejdslivet og om dem selv. Dette underbygges også af mentee Emily Andersen Højrup:

For mig har virksomhedspraktikken været et godt og relevant skridt på vejen mod at lande et job, da jeg herigennem har kunnet omsætte min viden samtidigt med, at jeg har lært en hel masse, som jeg kan bruge i fremtiden.

Næste mentorforløb i regi af beskæftigelsesprojektet, som vi driver i samarbejde med Jobcenter Aarhus, starter op den 5. januar. Hvis du vil vide mere om projektet, mentorforløbet og muligheden for at blive mentor, kontakt da projektleder Benjamin Andersen på ba@erhvervaarhus.dk eller læs mere her.