GATE

GATE er navnet på Erhverv Aarhus’ innovations- og beskæftigelsesprojekt. Gennem forskellige forløb og indsatser arbejder vi på at bygge bro mellem ledige højtuddannede og virksomheder for derved at nedbringe særligt dimittendledigheden.


Projektet har eksisteret siden primo marts 2020, hvor det i første omgang blev iværksat i et samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune. I juli 2021 indgik Erhverv Aarhus en aftale med Jobcenter Aarhus om at forlænge projektet til medio 2022.

I sommeren 2022 blev det besluttet, at forlænge samarbejdet yderligere halvandet år, så projektet løber frem til udgangen af 2023.

Innovation

Med GATE har hensigten fra starten været at finde nye måder at få ledige højtuddannet videre på arbejdsmarkedet. Som en del af projektet, har vi kortlagt allerede eksisterende initiativer og de væsentligste udfordringer. Dette har dannet rammen for de initiativer, som oprindeligt blevet iværksat med GATE.

I en tid hvor erhvervslivet oplever store udfordringer med at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, er GATE samtidig en af flere indsatser, hvorigennem Erhverv Aarhus arbejder målrettet på at bygge bro mellem højtkvalificerede ledige og byens virksomheder. Det synes vi er til gavn for både virksomheder, de enkelte ledige og samfundet som helhed.

Mentorforløb

Mentorforløbet har vist sig at være én af de mest effektive måder, hvorpå ledige højtuddannede hjælpes tættere på arbejdsmarkedet, hvorfor det er også er den primære indsats i GATE. Erhverv Aarhus står for at finde frivillige mentorer fra erhvervslivet og faciliterer herefter et 3. måneders mentorforløb, hvor en jobsøgende højtuddannet rådgives gennem jobsøgningsprocessen. Jobcenter Aarhus står for at finde motiverede ledige og matche mentor og mentee.

Forløbet varer 3. måneder., hvor vi mødes tre gange til fællesarrangementer. Som udgangspunkt opfordrer vi mentor og mentee til at mødes/være i kontakt ca. én gang i måneden. I sidste ende er det dog helt op til det enkelte mentor-mentee match, at aftale de optimale rammer for deres samarbejde.

Resultaterne har vist sig at være gode. I mentorforløbet fra januar til marts 2022, deltog i alt 22 mentorer og 24 mentees. Ved forløbets afslutning i marts 2022 var 10 af de ledige kommet i ordinær beskæftigelse og yderligere 4 kommet i enten en løntilskudsansættelse eller virksomhedspraktik, hvilket er et resultat på ca 60% i job eller godt på vej dertil. 

Hvad kræver det at være mentor? 

For at blive mentor er det ikke et krav, at man har været mentor før. Det kræver blot at man har solid erfaring fra arbejdsmarkedet, og at man har lyst og mulighed for frivilligt at hjælpe en ledig videre i sin jobsøgningsproces. 

Som mentor stiller du din tid og dine erfaringer til rådighed ved at støtte og sparre med den ledige gennem dennes jobsøgningsproces. Det kan f.eks. være ved at komme med konkret feedback på CV og ansøgninger eller hjælpe med at strukturere jobsøgningen. Din rolle kan også være at give støtte undervejs i processen eller hjælpe din mentee til at ”tænke ud af boksen” og komme med forslag til potentielle jobmuligheder, som din mentee måske ikke selv havde overvejet.

Det kan også være, at du som mentor har lyst til at stille dit netværk til rådighed i det omfang, som det giver mening. Det er naturligvis helt op til dig som mentor at vurdere, hvorvidt det er noget, som du har lyst til. 

Mentorkorps - efterår 2022

Cindy Legarth, Project Manager & Head of Sales, WordPilots
Claus Søgaard Poulsen
, Ejer og Direktør, ProCon Group
Dorte Petersen
, Senior konsulent, Teknologisk Institut

Hamza Bayram, Consultant, Thor Companies

Henrik Horup Andersen, Salgs- og markedschef, Spar Nord, Aarhus
Henrik Vester
, Co-Founder and Principal Consultant, Breakawai Lab, IGX Solutions
Jacob Eichner
, Recruitment Manager, Adecco
Jakob Gellert
, Afdelingsdirektør, K.G. Hansen & Sønner
Jan Thomsen
, Afdelingsleder, JobTeam
Jette Aschenberg
, Manager for Service Agent, Nordea
Joachim Ellegaard
, Portfolio Manager, Vindenergi Danmark
John Hornbech Christensen
, Bestyrelsesmedlem, Vedino

Lars Iversen, Head of Sales/Office Manager, Ocean Network Express
Lars Ole Kamp
, CFO, BrandFix A/S
Lasse Korsholm
, Direktør, NGIN
Line Bjelsdorf
, Direktør, Breakawai
Martin Kranz
, Business Consultant, Aarhus Business College
Mary Apostolaki
, Direktør og grundlægger, B.Nood
Per Lyngaa
, Direktør og Ejer, Lyngaa.eu
Per Tønsberg Frandsen
, Assistant Director, EY
Sine Dolberg

Steen Hagengaard, VP of Technology & Development, DXC Eclipse NE
Tina Benthin
, Senior Relationship Manager, Nordea
Zeeshan Rab
, Regional Project Manager, Abbott