4. maj 2023

Erhverv Aarhus MentorNetværk slår pjalterne sammen med Silkeborg Business

Erhverv Aarhus vil fremadrettet intensivere samarbejdet med Silkeborg Business. Det sker i regi af Erhverv Aarhus MentorNetværk, hvor vi sammen med Silkeborg Business’ matchmaking-program nu kickstarter, hvad vi kalder, en ”Virksomhedscrawl”.

Erhverv Aarhus MentorNetværk er – som navnet på indsatsen antyder – et netværk, som for indeværende mentorforløb består af 43 mentorer og 48 mentees. Mentorerne, som repræsenterer et bredt udsnit af Aarhus’ erhvervsliv, stiller frivilligt deres tid og erfaringer til rådighed for at hjælpe netværkets mentees, en flok yderst engagerede jobsøgende akademikere/professionsbachelorer, tættere på et job. Det sker bl.a. gennem sparring, personlig udvikling, netværksøvelse og praktiske fifs om LinkedIn og jobsamtalen.

Vidensudvekslingen og den personlige udvikling går begge veje – og også på tværs af vores MentorNetværk: Mentorerne får adgang til dugfrisk viden fra mentees, som repræsenterer stort set alle akademiske og også de mere fagspecifikke discipliner inden for uddannelsesverdenen. Og så sparrer og netværker mentorerne og mentees også på kryds og tværs til gavn og glæde for alle.


I tillæg til den personlige udvikling og den udvidede horisont, som mentorer og mentees oplever ved at være en del af Erhverv Aarhus MentorNetværk, er der også en stor del af de jobsøgende mentees, der under eller umiddelbart efter deres medvirken i netværkets mentorforløb lander et job.


Succesraten mht. jobskabelse er på over 70% for de deltagende mentees. Over 70% af de mentees, som har været en del af et af de tremåneders mentorforløb, som Erhverv Aarhus MentorNetværk består af, er altså kommet i job i løbet af de tre måneder, hvor de har været med i et forløb, eller inden for tre måneder efter forløbet.


Mentorforløbene under Erhverv Aarhus MentorNetværk er således en stor succes også mht. jobskabelse og hele beskæftigelsesdagsordenen i Aarhus. Der er imidlertid fortsat rum for forbedring, eftersom ca. 30% af de deltagende mentees ikke lander et job under eller tre måneder efter forløbet. Og det er her vores samarbejde med Silkeborg Business og deres matchmaking-program kommer ind i billedet.


Matchmaking-programmet hos Silkeborg Business består af en nøje planlagt matching mellem studerende på den ene side og virksomheder med en eller flere jobåbninger på den anden. Matchingen sker ud fra kandidaternes kompetencer og virksomhedernes behov. Nu udvides denne ordning imidlertid, da de jobsøgende mentees, som er en del af Erhverv Aarhus MentorNetværk, nu får mulighed for at blive matchet med en eller flere rekrutterende virksomheder i regi af Silkeborg Business’ matchmaking-program.


Allerede inden denne samarbejdsløsning kom på tale, havde Camilla Lundgaard Poulsen, mentee på mentorforløb 5 under Erhverv Aarhus MentorNetværk, af egen kraft fundet vej til Silkeborg Business’ matchmaking-program, hvorigennem hun blev forbundet med tre virksomheder i Silkeborgområdet, som efterspurgte kompetencer matchende hendes.


Ifølge Camilla Lundgaard Poulsen giver det god mening, at man samtænker indsatserne under hhv. Erhverv Aarhus MentorNetværk og Silkeborg Business’ matchmaking-program:


Min dygtige mentor Sine Dolberg formåede sammen med netværkets andre mentorer, som alle mødte mig i øjenhøjde, at skabe et trygt og fortroligt rum med plads til at dele bekymringer, drømme og succesoplevelser. Mentorforløbet inspirerede mig til at bryde ud af min komfortzone og nytænke min jobsøgning, hvilket også var en af årsagerne til, at jeg senere kom i kontakt til Emil Ljungström fra Silkeborg Business,” udtaler Camilla Lundgaard Poulsen og fortsætter:


Gennem Silkeborg Business’ matchmaking-program blev jeg sat i forbindelse med tre rekrutterende virksomheder og altså mulige arbejdspladser for mig, som jeg ikke selv havde kendskab til inden. I tillæg til dette blev jeg undervejs også klædt endnu bedre på ift. min kontakt til virksomhederne. Det har således været yderst værdifuldt og udbytterigt for mig først at blive en del af det, der nu hedder Erhverv Aarhus MentorNetværk, og senere også at komme i kontakt med Silkeborg Business.


Camilla Lundgaard Poulsen tog selv turen fra Erhverv Aarhus MentorNetværk til Silkeborg Business, og nu giver vi så – på struktureret og mere formaliseret vis – vores nye mentees mulighed for at gøre hende kunsten efter, når Silkeborg Business og Erhverv Aarhus den 25. maj sammen inviterer til ”Virksomhedscrawl”.