13. juni 2022

Høringssvar til debatoplæg vedr. byudvikling på Olof Palmes Allé, Aarhus N

Det er med stor interesse, at vi har fulgt de foreløbige drøftelser om byudvikling langs Olof Palmes Allé, siden vi for første gang fik indsigt i planerne gennem Aarhus Kommunes Temaplan for erhvervsarealer.

Business Park Skejby indsendte den 1. juli 2020 et høringssvar til temaplan for erhvervsarealer med fokus på Olof Palmes Allé. Siden da er Business Park Skejby blevet fusioneret ind som en del af Erhverv Aarhus, hvorfor nærværende høringssvar tager udgangspunkt i det engagement og de interesser, som Business Park Skejby stod for som selvstændig forening og nu som en del af Erhverv Aarhus.

Erhvervsfællesskabet i Skejby kan bredt defineres som et samarbejde mellem en række af områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner, hoteller og offentlige organisationer.

Bemærkninger til debatoplægget:

  1. Olof Palmes Allé og Skejby skal fortsat udvikle sig som et attraktivt erhvervsområde
  2. Det er positivt med byudvikling, men det må ikke give begrænsninger for virksomhedernes aktivitet
  3. Der bør udtænkes en ny plan for infrastruktur som følge af flere mennesker i området og ændrede transportmønstre


Ad 1) Olof Palmes Allé og Skejby skal fortsat udvikle sig som et attraktivt erhvervsområde

Som det fremgår af Aarhus Kommunes stedsanalyse af Olof Palmes Allé (dokumentet Stedsanalyse, side 9, Bebyggelse i området) er strækningen først og fremmest et erhvervsområde.

Det er vigtigt, at dette udgangspunkt noteres og respekteres, så både Olof Palmes Allé og hele erhvervsområdet i Skejby fortsat udvikles i en erhvervsmæssig retning og at der fortsat arbejdes med at forbedre infrastrukturen og mobiliteten til og fra Skejby.

Erhvervsområdet skal fortsat udvikles, så det kan fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder.

Ad 2) Det er positivt med byudvikling, men det må ikke give begrænsninger for virksomhedernes aktivitet

Business Park Skejby har i mange år arbejdet på at fremme samarbejdet mellem erhvervsliv og andre interessenter i Skejby. Formålet er at skabe et attraktivt erhvervsområde til gavn for både virksomheder, organisationer, medarbejdere og lokalsamfund.

Den mulige byudvikling og etablering af boliger må ikke blive på bekostning af de mange CVR-numre og arbejdspladser, der er i området. Boliger kan som udgangspunkt sagtens matches med den type erhverv, der er i Skejby, der primært er kontor- og videnarbejdspladser. Sikrer man plads til erhvervslivets fortsatte tilstedeværelse og udvikling, kan der skabes et samspil, hvor det lokale erhvervsliv og dets medarbejdere kan bidrage til og fungere som brugere og kunder til nogle af de borgertilbud og handlemuligheder, der påtænkes.

Det kan potentielt have en positiv effekt på erhvervslivets tiltrækning af arbejdskraft, hvis der i højere grad kobles byliv på områdets egenskaber, uden at det negativt påvirker virksomhedernes udviklingsmuligheder.

Ad 3) Der bør udtænkes en ny plan for infrastruktur som følge af flere mennesker i området og ændrede transportmønstre

Skejby er et erhvervsområde, der i myldretiden morgen og eftermiddag har et hårdt presset vejnet. Der er i snit 20.000 medarbejdere og studerende, som har deres daglige gang i området. I praksis formentlig flere efter den fulde udflytning af alle Aarhus Universitetshospitals matrikler.

Der har fra både Business Park Skejby og Mobilitet i Teknik og Miljø været fælles fokus på at mindske trafikproblematikken gennem adfærd og anlægsprojekter, men vejnettet er ganske enkelt ikke gearet til den trafik, der skal ind og ud af Skejby ved arbejdstids start og ophør.

Med tilkomsten af et større antal boliger vil der opstå nye trafikmønstre på Olof Palmes Allé, som veje, cykelstier og kollektiv trafik skal kunne håndtere. Trafikken vil ikke kun påvirke mobiliteten på Olof Palmes Allé, men også i resten af Skejby og Christiansbjerg – f.eks. Halmstadgade, Nehrus Allé, Brendstrupgårdsvej og Palle Juul-Jensens Boulevard som de nærmeste veje i forhold til til- og frakørsel fra Olof Palmes Allé.

Der bør udtænkes en ny plan for infrastruktur som følge af flere mennesker i området og ændrede transportmønstre, da det vil være ødelæggende for hele omdannelsens formål – og erhvervsområdets og boligernes attraktivitet – hvis områdets medarbejdere og borgere hver dag skal spilde kostbar tid i trafikken.

Med flere borgere følger flere biler og da der i forvejen er mangel på parkeringspladser i Skejby, kan boligbyggerierne være en mulighed for at etablere nye parkeringsfaciliteter under terræn. Hvis disse parkeringsfaciliteter kan gøres tilgængelige for områdets medarbejdere, vil det kunne bidrage til at løse en af det lokale erhvervslivs udfordringer. Ladestandere til el-biler bør indtænkes her.