31. august 2021

Høringssvar til Aarhus Kommunes Administrationsgrundlag for retningslinjer for skilte i byens rum

Erhverv Aarhus har med interesse læst Aarhus Kommunes udkast om Administrationsgrundlag for  retningslinjer for skilte i kommunen.

Byens udstråling og udtryk har stor betydning for Aarhus’ attraktivitet, og derfor er det også vigtigt,  at der bliver ført en aktiv politik omkring skiltningen. Skiltningen i byen kan bidrage til det gode  førstehåndsindtryk. Derfor er det vigtigt, at vi værner om kommunen og dens overordnede udtryk.


Erhverv Aarhus vil indledningsvis takke for inddragelse i processen omkring retningslinjerne for  skilte i byens rum. Vi bakker op til udsigten til en aktiv skiltepolitik, således der skabes et pænt og  præsentalt udtryk i Aarhus Kommune. Erhverv Aarhus er på mange punkter på linje med forslaget  for retningslinjerne, således der skabes et fast holdepunkt og ensartede retningslinjer for  skiltningen i byen.


Stringent skiltepolitik

For at opnå succes med denne politik, finder Erhverv Aarhus det særligt vigtigt, at der bliver  udarbejdet grundige og håndterbare retningslinjer, således der kan skabes en stringens i  skiltningen, da den som nævnt har betydning for kommunens udtryk. Det er også væsentligt, at der  ikke gives særskilte dispensationer i nogle tilfælde, som ikke vil blive godkendt i andre  sammenhænge. Samtidig er det vigtigt, at retningslinjerne bliver overskuelige, således man nemt

kan forholde sig til og navigere i disse. Det er ligeledes vigtigt, at der prioriteres ressourcer til at  skiltepolitikken kan efterleves og håndhæves.


Den gode skiltning

Erhvervs Aarhus mener, at god skiltning er med skabe et attraktivt og levende byrum, som skaber  et inspirerende miljø at arbejde i, bo i og besøge som turist. Der skal derfor være mulighed for, at  kreativiteten kan udfoldes. Dog uden at dette karambolerer med de eksisterende og  omkringliggende omgivelser eller de mere stringente retningslinjer for skilte i byens rum, som dette udkast til administrationsgrundlag forhåbentligt resulterer i.Erhverv Aarhus stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere kommentarer og samarbejde.


Med venlig hilsen


Marc Perera Christensen, direktør for Erhverv Aarhus


Erhverv Aarhus som høringspart:

Erhverv Aarhus er byens uafhængige erhvervsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser  og arbejder for at forbedre erhvervslivets vilkår. Erhverv Aarhus repræsenterer godt 600  virksomheder med ca. 110.000 ansatte.


Erhverv Aarhus har fem fokusområder:

  • Udvikling & Infrastruktur
  • Internationalisering
  • Uddannelse, Innovation & Iværksætteri
  • Kultur & Sport
  • Forretning & Verdensmål