25. september 2020

Høringssvar ang. E45

Erhverv Aarhus har både sendt et selvstændigt høringssvar og et høringssvar sammen med BusinessHorsens, ErhvervSilkeborg og Erhverv Randers vedr. udbygning af E45 mellem Vejle og Randers N – nærmere bestemt strækningerne mellem hhv. Vejle og Skanderborg, Aarhus S og Aarhus N samt Aarhus N og Randers N.

Infrastrukturen er et afgørende parameter for at skabe de bedst mulige erhvervsmæssige betingelser for vækst. Derfor opfordrer vi til, at motorvejsudvidelserne på de tre strækninger effektueres for at opnå en række positive effekter:

  • Tidsmæssige og økonomiske besparelser samt lettere fremkommelighed for pendlere, virksomheder etc. i Midt- og Østjylland.
  • Forbedret trafiksikkerhed og miljømæssige gevinster
  • Øget produktivitet, og deraf bedre konkurrenceevne, for midt- og østjyske virksomheder
  • Udvikling af større vækstområder og deraf følgende styrket sammenhængskraft
  • Øget tiltrækningskraft ift. at få nye virksomheder til Midt- og Østjylland
  • Forøgelse af arbejdskraftsoplandet og job-matching for midt- og østjyske virksomheder

Læs Erhverv Aarhus' høringssvar
Læs det samlede høringssvar