12. oktober 2023

Høringssvar til ny politik for Borgerservice og Biblioteker

Aarhus, 12. oktober 2023

Erhverv Aarhus arbejder for at skabe de bedste betingelser for det aarhusianske erhvervsliv – og her er arbejdskraft en af de væsentligste faktorer for virksomhedernes mulighed for at drive forretning og vækste. Vi følger derfor udviklingen i byen med stor interesse, hvorfor vi også har orienteret os i høringsmaterialet til ny politik for Borgerservice og Biblioteker.

Indledende bemærkninger

Vi er i en kritisk overgangsperiode, hvor store årgange er på vej ud af det danske arbejdsmarked, mens der samtidig er for lille en årgang, der er på vej ind. Det betyder, at dansk erhvervsliv er afhængige af international arbejdskraft. Derfor har vi gennem mange år i regi af især International Community og senest også den østjyske afdeling af HEADSTART arbejdet på at forbedre det aarhusianske erhvervslivs muligheder for at tiltrække, modtage og fastholde international arbejdskraft og deres familier. Et arbejde, som vi også har samarbejdet med andre aktører og en række store virksomheder i Aarhus om.

Aarhus er i hård konkurrence med byer i andre lande om de dygtige internationale medarbejdere. Derfor skal vi sætte ind på alle parametre for at sikre, at Aarhus forbedrer sin status som en attraktiv karrieredestination – også for internationale.

Den internationale borgerservice

Ift. ovenstående er den internationale borgerservice et yderst vigtigt element: Indrejse, registrering og tildeling af bl.a. CPR-nummer er helt afgørende for hurtig onboarding af internationale medarbejdere. Derfor ærgrer det os, at fokus på sagsbehandlingen af internationale nytilkomne i byen – den internationale borgerservice – ikke fylder mere i kommunens politik for Borgerservice og Biblioteker.

I peak-perioder er der om op til 10 dages ventetid for at kunne få en tid ved borgerservice til indrejse trods vedvarende optimering af servicerejsen. Denne periode inkluderer ikke den efterfølgende op til 4-5 ugers lange sagsbehandlingstid. Manglen på ressourcer ift. håndtering af den lovlige indrejseproces for internationale medarbejdere har direkte og betydelig negativ indflydelse på virksomhedernes omkostninger ved internationale medarbejdere samt for virksomhedernes muligheder for at tiltrække og fastholde international arbejdskraft på et i forvejen presset arbejdsmarked.

Vi oplever, at Borgerservice i Aarhus har blik for udfordringerne, men at de desværre rammes af kontinuerlige besparelser, hvilket gør, at de ikke kan levere den ønskede – og ikke mindst lovpligtige – service.

Vi opfordrer derfor til, at man fra politisk side vil prioritere at sikre det nødvendige administrative serviceniveau.

Erhverv Aarhus er naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Poul Dalsgaard

Direktør, Erhverv Aarhus

+45 4030 0020 | pd@erhvervaarhus.dk


Om Erhverv Aarhus:
Erhverv Aarhus er en erhvervsforening, der arbejder for et attraktivt erhvervsklima for alle i Aarhusregionen. Vi er summen af alle vores 500 medlemmer på tværs af brancher og størrelser. Erhverv Aarhus har eksisteret siden 1862 og fungerer i dag som en uafhængig privatdrevet og medlemsfinansieret forening med fokus på erhvervspolitisk interessevaretagelse og et stærkt netværk mellem medlemsvirksomhederne. Læs mere på: https://erhvervaarhus.dk/