26. september 2023

Budgetforlig for 2024-2027 rummer mange interessante temaer for erhvervslivet

I sidste uge landede budgettet for Aarhus Kommunes økonomi for 2024-2027. Der er mange interessante temaer i budgettet, der vedrører erhvervslivet og de aktiviteter og fokusområder, som Erhverv Aarhus har. Vi ser frem til at italesætte erhvervslivets behov og ønsker på disse og andre temaer i vores fremadrettede samarbejde med Aarhus Kommune og Byrådet.

Vi ser særligt frem til at engagere os yderligere i beskæftigelsesområdet og Aarhus’ internationaliseringsstrategi, da manglen på arbejdskraft – også den internationale – er højt på dagsordenen blandt mange virksomheder. Derfor glæder vi os over, at fokus på dette område intensiveres og området tilføres flere midler. Selv engagerer vi os meget i denne dagsorden – bl.a. gennem vores internationaliseringsindsatser, International Community og Headstart Østjylland, og ligeledes gennem vores arbejdskraftsindsats under Erhverv Aarhus MentorNetværk og vores medvirken i Arbejdsmarkedspolitisk Forum.

Det er også glædeligt at se, at man i budgettet opprioriterer unges trivsel. Det er vores kommende kollegaer, det drejer sig om, hvorfor det også er vigtigt ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv, at vi vender mistrivselskurven blandt de unge og andre, som mistrives – heriblandt LGBT+ personer. Dette forsøger vi selv at bidrage til gennem vores engagement i Erhvervs- og Kulturforum Aarhus, hvor vi sammen med aktører fra erhvervslivet, kommunen og den aarhusianske kulturverden i fællesskab har fokus på at øge trivslen blandt den yngre generation. Det er i denne forbindelse også glædeligt, at man i budgettet prioriterer at implementere en LGBT+ handlingsplan, som vi i et høringssvar også har bakket op om og givet vores input til, så bl.a. arbejdsmarkedet gøres mere rummeligt. Læs vores høringssvar til Aarhus Kommunes LGBT+ politik og handlingsplan her.

I budgettet for kommunen er også afsat midler til udviklingsprojekter af Store Torv og Bispetorv, Fredens Torv, Vesterbro Torv samt i Hjortshøj og Harlev. Det er i tråd med vores standpunkt om, at man med fordel kan fredeliggøre bl.a. Aarhus midtby ved at friholde dele af denne for privatbilisme for at give plads til byforskønnelse i det omfang, det gavner handelslivet og byens attraktionsniveau. Dette kan man læse mere om i vores debatindlæg her – hvori vi også slår et slag for vigtigheden af at opprioritere den kollektive transport, så den i højere grad bliver et attraktivt alternativ til bilen.

Vi glæder os derfor over, at man allokerer flere midler til netop den kollektive transport i Aarhus såvel som ind og ud af byen. Det er man nødt til, hvis vi vil skabe rammerne for en grønnere og mere bæredygtig by. I den sammenhæng er det også godt at se, at bæredygtighed og grøn omstilling generelt opprioriteres i budgettet. Det er godt for byen, og så er der også store forretningsmæssige potentialer i netop den grønne omstilling – noget, vi forsøger at inspirere til gennem vores fokusområde Forretning og Verdensmål. Læs mere om dette og vores andre fokusområder her.

Samtidig med dette glæder det os, at man skaber bedre plads til den erhvervsrelaterede færdsel og parkering i byen. Levering af varer og håndværksservices er en forudsætning for byens puls og funktionalitet, hvorfor det er nødvendigt at prioritere parkering til håndværk og erhverv – noget, vi har arbejdet for sammen med Aarhus Haandværkerforening og Teknik og Miljø, og som indtil videre har udmøntet sig i 74 parkeringspladser i midtbyen til gulpladebiler. Læs mere om dette her.

I forhold til kultur- og sportsområdet vil vi gerne kvittere for, at man i budgettet for kommunens økonomi for 2024-2027 prioriterer Idrætsbyen i Kongelunden og et midlertidigt stadion til AGF, som senere skal bruges af bl.a. AGF’s kvindehold. Det er ligeledes glædeligt, at Teater Katapults fremtidige virke prioriteres, ligesom vi imødeser den bebudede forskønnelse af Aarhusbugten og kulturboostet af byens nuværende og kommende byparker og byrum. Det er alt sammen noget, der bidrager positivt til Aarhus’ brand som en natur- og oplevelsesrig by, som er attraktiv at opleve, bo, besøge og arbejde i. Dette er også noget vi tidligere har slået på tromme for i bl.a. høringssvar til Udviklingsplan for Kongelunden samt høringssvar til sparekatalogerne for Kultur og Borgerservice og Børn og Unge. Læs disse og andre af vores høringssvar her.

Vi ser frem til de kommende år, hvor vi vil fortsætte med at tale erhvervslivets sag over for beslutningstagerne – både lokale og nationale. Ligesom vi imødeser vores fortsatte samarbejde med Aarhus Kommune, så vi sammen kan skabe Danmarks bedste erhvervsklima.

Læs budgetforliget for Aarhus Kommunes økonomi for 2024-2027 her.