Fokusområder

Erhverv Aarhus’ erhvervspolitik og aktiviteter udmøntes gennem fem strategiske fokusområder.

Fokusområderne fungerer som ramme for vores arbejde og den interessevaretagelse og de events vi laver for dig og din virksomhed.

Du kan læse om de enkelte fokusområder nedenfor. Du kan gå i dybden med dem i vores holdningspapir.

Udvikling & Infrastruktur

Erhvervslivets udvikling stiller krav om tidssvarende rammebetingelser, der løbende justeres i takt med erhvervslivets ændrede behov. Det skal være nemmere at drive virksomhed og være selvstændig, samtidig med at Aarhusregionen skal udvikle sine kvaliteter som attraktiv destination for erhverv, arbejdskraft og turister.

Internationalisering

The Aarhus Region’s businesses need qualified international talents and promoting the area as one of the world’s most attractive career destinations for international employees and their family is crucial. Erhverv Aarhus’ internationalization encompasses the initiatives International Community, Spouse Community Aarhus, Repat in Denmark and International Leadership Forum.

Uddannelse, Innovation & Iværksætteri

Aarhus’ position som førende videns- og uddannelsesby har stor indflydelse på byens udvikling og erhvervslivets konkurrenceevne. Balancen mellem forskning og uddannelser kontra erhvervslivets behov for viden samt kompetente og innovative medarbejdere er en væsentlig forudsætning for fortsat vækst og udvikling. Områdets iværksættere og scale-ups spiller ligeledes en nøglerolle for erhvervslivets vækst og skal derfor have optimale vilkår for at udvikle sig.

Kultur & Sport

Aarhusregionens rige kulturliv og brede sportsscene er et centralt element for at fastholde og udvikle områdets position som attraktiv for virksomheder, medarbejdere, tilflyttere og turister. Erhverv Aarhus skaber derfor innovative og skalérbare samarbejdsmodeller med gensidig udvikling for øje mellem erhverv, kultur og sport samt italesætter oplevelsessektorens behov lokalt og nationalt.

Forretning & Verdensmål

Med FN’s 17 verdensmål er der sat en global kurs, hvor virksomheders strategiske arbejde med verdensmålene kan bidrage til at fremtidssikre forretningen og til at accelerere den bæredygtige udvikling. Mulighederne skal gribes og potentialet udfoldes, så verdensmålene omsættes til innovation, forretning og økonomisk vækst, samtidig med at erhvervslivet understøtter det lokale og globale arbejde for at indfri verdensmålene.