Aarhus midtby
Erhverv Aarhus logo

Fokusområder og udvalg

Erhverv Aarhus’ erhvervspolitik og aktiviteter udmøntes gennem seks strategiske fokusområder.

Fokusområderne fungerer som ramme for vores arbejde og den interessevaretagelse og de events vi laver for dig og din virksomhed. Hvert fokusområde får input fra et udvalg med repræsentanter fra medlemskredsen.

Se oversigt over alle udvalg i Erhverv Aarhus

Byudvikling & Infrastruktur

Byudvikling & Infrastruktur

Erhvervslivets udvikling stiller krav om tidssvarende rammebetingelser, der løbende justeres i takt med erhvervslivets ændrede behov. Det skal være nemmere at drive virksomhed og være selvstændig, samtidig med at Aarhusregionen skal udvikle sine kvaliteter som attraktiv destination for erhverv, arbejdskraft og turister.

Fokusområdets udvalg ledes af Terje Vammen, Silverlining Research.

Bæredygtighed & Samfundsansvar

Bæredygtighed & Samfundsansvar

Med FN’s 17 verdensmål er der sat en global kurs, hvor virksomheders strategiske arbejde med verdensmålene kan bidrage til at fremtidssikre forretningen og til at accelerere den bæredygtige udvikling. Mulighederne skal gribes og potentialet udfoldes, så verdensmålene omsættes til innovation, forretning og økonomisk vækst, samtidig med at erhvervslivet understøtter det lokale og globale arbejde for at indfri verdensmålene.

Fokusområdets udvalg ledes af Anne Zachariassen, Aarhus Havn.

Innovation & Virksomhedsudvikling

Innovation & Virksomhedsudvikling

Det er vigtigt, at Aarhus har et driftigt erhvervsliv, da det har betydning for byens udvikling, antallet af arbejdspladser og vores velfærd. Lokale og nationale rammevilkår skal på bedste vis understøtte udviklingen af såvel nye, skalérbare og etablerede virksomheder.

Fokusområdets udvalg ledes af Jens-Jacob Aarup, Inspari.

Expat Reception

Internationalisering

The Aarhus Region’s businesses need qualified international talents and promoting the area as one of the world’s most attractive career destinations for international employees and their family is crucial. Erhverv Aarhus’ internationalization encompasses the initiative of International Community, which is a one-stop shop for companies with an international workforce, international employees in Denmark, accompanying family members, international graduates, and others interested in the internationalization of the city of Aarhus and surrounding areas. 

Since February 2023 Erhverv Aarhus has also hosted the HEADSTART Aarhus office that support local companies in attracting and retaining international talent as well as guide professionals from around the world towards a new job and life in the region.

International Community Internationalizations Committee ledes af Michael Winther, Aarhus Universitet.

Kultur & Sport

Kultur & Sport

Aarhusregionens rige kulturliv og brede sportsscene er et centralt element for at fastholde og udvikle områdets position som attraktiv for virksomheder, medarbejdere, tilflyttere og turister. Erhverv Aarhus skaber derfor innovative og skalérbare samarbejdsmodeller med gensidig udvikling for øje mellem erhverv, kultur og sport samt italesætter oplevelsessektorens behov lokalt og nationalt.

Erhvervs- og Kulturforum Aarhus ledes af Mai Louise Agerskov, INCUBA.

Uddannelse & Arbejdskraft

Uddannelse & Arbejdskraft

Aarhus’ position som førende videns- og uddannelsesby har stor indflydelse på byens udvikling og erhvervslivets konkurrenceevne. Balancen mellem forskning og uddannelser kontra erhvervslivets behov for viden samt kompetente og innovative medarbejdere er en væsentlig forudsætning for fortsat vækst og udvikling.

Fokusområdets udvalg ledes af Thomas Pallesen, Aarhus Universitet.