5. februar 2024

Klumme: Fremtidens arbejdsplads tager form - og medarbejderne har stigende krav til arbejdspladsen

Erhverv Aarhus’ direktør Poul Dalsgaard er aktuel med en klumme i Jyllands-Posten omhandlende fremtidens arbejdsplads. Nærmere bestemt, hvordan man som virksomhed bedst muligt imødekommer fremtidens medarbejderes stigende krav til en mere fleksibel arbejdsplads.

"Den attraktive arbejdsplads – det at gøre sin virksomhed lækker, så den imødekommer nuværende og fremtidige medarbejderes behov for bl.a. mere fleksibilitet - er vigtig både for produktiviteten og så sandelig også i forhold til at positionere sin virksomhed som bedre i konkurrencen om arbejdskraft," skriver Poul Dalsgaard bl.a. i klummen.

Netop arbejdskraft og manglen på sammen inden for visse brancher er en dagsorden, som Erhverv Aarhus arbejder med på tværs af vores mange indsatser – bl.a. gennem vores to internationaliseringsinitiativer International Community og den østjyske del af HEADSTART, som fokuserer på at tiltrække og fastholde internationale talenter og deres medrejsende familier.

Derudover har vi stort fokus på at hjælpe jobsøgende akademikere og professionsbachelorer ud på arbejdsmarkedet, hvor virksomhederne mangler dem. Det gør vi gennem Erhverv Aarhus MentorNetværk, hvorigennem vi sammen med Jobcenter Aarhus og vores stærke korps af mentorer indtil videre har hjulpet cirka 200 jobsøgende i arbejde.

Erhverv Aarhus’ direktør, Poul Dalsgaard, er aktuel med en klumme i Jyllands-Posten omhandlende fremtidens arbejdsplads.

Læs hele klummen her