Styrket samarbejde mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud

Et spændende projekt er startet op i Erhverv Aarhus i 2021. Formålet er at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud i Aarhus Kommune.

I projektet er der fokus på øget dialog og videndeling mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud, for at blive klogere på nye muligheder og samtidig identificere og fjerne eller minimere eventuelle barrierer.

Vi vil også undersøge mulighederne for højere grad af udvikling og innovation i et samarbejde mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud. Samtidig bliver det interessant at arbejde med nye tilgange og samarbejdsformer.

Baggrund for projektet

Projektet udspringer af forligskredsens beslutning, fra Aarhus Kommunes budgetforlig for 2021, om at Erhverv Aarhus tilføres et rammebeløb i 4 år til brobygningsaktiviteter mellem erhvervslivet i Aarhus og Indkøb og Udbud. 

Dette med henblik på at øge de erhvervsmæssige gevinster ved kommunens samlede indkøbsvolumen. Beløbet dækker lønudgift til en udstationeret medarbejder fra Indkøb og Udbud samt øvrige udgifter til aktiviteter og materialer.

Projektet ledes af Sara Villemoes, Specialkonsulent, Indkøb og Udbud, Aarhus Kommune, som er udstationeret til Erhverv Aarhus i 4 år. Kontakt Sara Villemoes på svi@erhvervaarhus.dk, hvis du har input.

Aarhus Kommune som indkøbsorganisation

Aarhus Kommunes indkøbsorganisation sikrer hvert år effektiviseringsgevinster og baner samtidigt nye veje i Indkøbs- og Udbudspolitikken. Der er gode muligheder for at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv, idet der allerede i dag ligger et fundament, der kan tages afsæt i, i forhold til dialog og innovative partnerskaber erhvervslivet. 

Aarhus Kommunes udbudsplan, der udgør en prioritering af hvilke udbud, der skal gennemføres i det kommende år, er også et vigtigt element at bære ind i dialogen og skabe synlighed og dialog omkring.

Læs Aarhus Kommunes indkøbs- og udbudspolitik

Hvordan bliver man leverandør til Aarhus Kommune?

Den 1. november 2021 blev det første arrangementet ’Hvordan bliver man leverandør til Aarhus Kommune’ afholdt i regi af partnerskabet. Arrangementet var målrettet virksomheder, der ikke har erfaring med udbudsrunder og med at være leverandør til offentlige organisationer som Aarhus Kommune.

Læs reportage fra arrangementet

Efter arrangementet er der kommet meget positiv feedback fra deltagerne – både fra erhvervslivet og fra kommunen, og begge parter var begejstrede for dialogen. Det forventes derfor at gentage succesen og afholde et lignende arrangement på et senere tidspunkt.

Udbudsplan for Aarhus Kommune

I Udbudsplanen for Aarhus Kommune fremgår områderne på varer og tjenesteydelser, som Aarhus Kommune forventer at udbyde i det kommende år.

På udbudsplanen er angivet en dato - ”forventet opstart af udbudsproces” - på de enkelte udbud, som giver en indikation på, hvornår Aarhus Kommune opstarter arbejdet med det pågældende udbud.

Det er vigtigt, at virksomheder med interesse for udbud melder sin interesse til kommunen tidligt i forløbet for at sikre en god dialog undervejs i processen. For mere information om, hvem der er kontaktperson på de konkrete udbud, kan du tage kontakt til Indkøb og Udbud på bedreindkoeb@ba.aarhus.dk