Styrket samarbejde mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud

Et spændende partnerskab er startet op i Erhverv Aarhus i 2021. Formålet er at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud i Aarhus Kommune.

I partnerskabet mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune er der fokus på øget dialog og videndeling mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud, for at blive klogere på nye muligheder og samtidig identificere og fjerne eller minimere eventuelle barrierer.

Vi vil også undersøge mulighederne for højere grad af udvikling og innovation i et samarbejde mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud. Samtidig bliver det interessant at arbejde med nye tilgange og samarbejdsformer.

Baggrund for partnerskabet

Partnerskabet udspringer af forligskredsens beslutning, fra Aarhus Kommunes budgetforlig for 2021, om at Erhverv Aarhus tilføres et rammebeløb i 4 år til brobygningsaktiviteter mellem erhvervslivet i Aarhus og Indkøb og Udbud. 

Dette med henblik på at øge de erhvervsmæssige gevinster ved kommunens samlede indkøbsvolumen. 

Partnerskabet ledes af Marie Mellerup, projektleder Indkøb og Udbud, som er udstationeret til Erhverv Aarhus. Kontakt Marie Mellerup på mme@erhvervaarhus.dk, hvis du har input.

Aarhus Kommune som indkøbsorganisation

Aarhus Kommunes indkøbsorganisation sikrer hvert år effektiviseringsgevinster og baner samtidigt nye veje i Indkøbs- og Udbudspolitikken. Der er rigtig gode muligheder for at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv, idet der allerede i dag ligger et fundament, der kan tages afsæt i, i forhold til dialog og innovative partnerskaber erhvervslivet. 

Læs Aarhus Kommunes indkøbs- og udbudspolitik

Hvordan bliver man leverandør til Aarhus Kommune?

I regi af partnerskabet mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus afholdes forskellige arrangementer. Flere arrangementer har været målrettet virksomheder med begrænset erfaring med udbud og med at være leverandør til det offentlige. Omdrejningspunktet har derfor været kommunens udbudsplan, information om mulighederne for markedsdialog samt oplæg fra virksomheder, der fortæller om hvordan det er at være leverandør til Aarhus Kommune. 

Andre arrangementer har været målrettet specifikke brancher eller områder som eksempelvis et arrangementet vedrørende udbud af hotelophold.

Læs reportage fra det seneste arrangement 28. april 2022.

I efteråret 2022 kommer flere spændende arrangementer, der sætter fokus på dialog mellem virksomheder og kommunen. De kommende arrangementer vil blive annonceret her på hjemmesiden under "Events".

Udbudsplan og gode råd til udbud i Aarhus Kommune

Som et led i partnerskabet mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus er der udarbejdet en flyer med otte gode råd, som skal medvirke til en mere effektiv udbudsproces og samtidig gøre det mere overskueligt for virksomheder, der gerne vil byde ind på udbud fra Aarhus Kommune.

Af Aarhus Kommunes Udbudsplan  fremgår hvilke områder indenfor varer og tjenesteydelser, som Aarhus Kommune forventer at udbyde i det kommende år.

Aarhus Kommunes udbudsplan og flyeren "Gode råd til udbud i Aarhus Kommune" forefindes på kommunens hjemmeside HER


Det er vigtigt, at virksomheder med interesse for udbud melder sin interesse til kommunen tidligt i forløbet for at sikre at der er tid til dialog undervejs i processen. For information om kontaktpersoner på de konkrete udbud, kan du kontakte Indkøb og Udbud på bedreindkoeb@ba.aarhus.dk eller tlf. 89 40 60 00

Reportager og medieomtale af projektet

November 2021

Arrangement d. 1. november 2021 "Hvordan bliver man leverandør til Aarhus Kommune"


Februar 2022

Artikel i magasinet Kommune Fokus: Aarhus bygger bro mellem erhvervsliv og indkøbsafdeling: - Det skaber dialog og forståelse

Arrangement d. 28. februar - Dialogmøde med Staten og Kommunernes Indkøbsservice, Aarhus Kommune og byens hoteller - udbud af hotelophold

April 2022

Arrangement 28. april 2022 "Bliv klogere på udbudsprocessen og muligheder for samhandel med Aarhus Kommune

August 2022

Artikel om innovationspartnerskab:
Udbud med innovation i højsædet

December 2022

Artikel om Velfærdsteknologi:

Samarbejdsmuligheder for Velfærdsteknologi