11. august 2022

Udbud med innovation i højsædet

Denne artikel bringes i regi af partnerskabet mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune – ”Styrket samarbejde med erhvervslivet om indkøb og udbud i Aarhus Kommune”. Omdrejningspunktet for artiklen er et nytænkende udbudsprojekt – et såkaldt innovationspartnerskab, hvor en privat leverandør og to kommuner har indgået et udviklingssamarbejde om at løse en udfordring på kommunernes plejehjem.


Det startede med en udfordring

Lys er meget væsentligt for menneskers trivsel og sundhed, og de fleste kender til at blive trætte og nedtrykte om vinteren som følge af mindre dagslys. Dette problem er typisk større for ældre og svagelige, end for andre, hvilket hænger sammen med, at ældre på plejehjem opholder sig meget indendørs og derfor ikke har adgang til nok lys.

Lys, der efterligner sollysets døgnrytme – biologisk lys, får ældre og demente til at slappe af. Forskning har påvist, at den rette type lys kan påvirke ældres søvnmønster, styrke døgnrytmen, modvirke depression og forbedre energiniveauet hos ældre.

Aarhus Kommune er derfor gået sammen med Københavns Kommune om et projekt med formålet om at finde løsninger på udfordringen. Ambitionen er at finde nye og brugervenlige løsninger for anvendelse af biologisk lys i plejehjem for at øge brugen af den type lys og dermed forbedre livskvaliteten for tusindvis af ældre. De to kommuner har derfor gennemført et innovationspartnerskabsudbud, og med denne udbudsform følger en række muligheder.

Kommune og virksomheder spiller hinanden gode i innovationspartnerskabet

Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune udtaler:


”Det her er et rigtig godt eksempel på, hvordan kommunen og private virksomheder kan spille hinanden gode. Det tætte samarbejde vil føre til løsninger, som i sidste ende vil øge livskvaliteten for rigtig mange ældre. Og jeg er stolt af, at vi i Aarhus har modet og lysten til at gå ind i innovationspartnerskaber med private virksomheder.”

Udbudskonsulent i Aarhus Kommune Marianne Dauding fortæller: ”Innovationspartnerskab er en ideel udbudsprocedure, når man, som her med biologisk lys, gerne vil udvikle en innovativ vare, som ikke allerede er tilgængelig på markedet.”

Udbudsproceduren innovationspartnerskab kom med i udbudsloven i 2016, og det interessante ved denne form er, at udbuddet, innovationsforløbet og et eventuelt efterfølgende indkøb af den udviklede ydelse, er tænkt sammen i ét samlet udbud. Dette giver således mulighed for at købe de innovative løsninger og kan på den måde medvirke til at hæve kvaliteten af offentlige services.

Udbudskonsulent, Marianne Dauding, fortæller, at det er første gang der gennemføres et innovationspartnerskabsudbud i regi af Indkøb & Udbud i Aarhus Kommune. Hun fortæller videre: ”Det har været en meget interessant men også kompleks proces med flere forhandlingsrunder.

Stor interesse for nye løsninger

Fem virksomheder indgav tilbud, og Aarhus Kommune og Københavns Kommune har indgået samarbejde med et konsortium bestående af virksomhederne Belid Lighting fra Varberg i Sverige og Lyhne Design i Græsted om udviklingen af de nye løsninger for brugen af biologisk lys.

I forhold til hvilken betydning innovationspartnerskabet har for en af virksomhederne bag udtaler Morten Lyhne fra Lyhne Design: ”Det er en helt unik og anderledes proces sammenlignet med andre samarbejder vi har været involveret i. Vores samspil med borgerne og driftsmedarbejderne i både Aarhus Kommune og Københavns Kommune er et kæmpe plus i udviklingen af de nye lysløsninger til glæde for de ældre og personalet på plejehjem.”

Innovationsforløbet er i gang og to plejehjem i Aarhus og København er med til at teste løsningerne. Når innovationsforløbet afsluttes ultimo 2022 har de to kommuner mulighed for at købe af de udviklede løsninger. Flere andre kommuner har vist interesse for projektet og derfor har yderligere otte kommuner sluttet sig til og har ligeledes option på køb af produkterne. Samlet set forventes det, at projektet kan nå op på 160 millioner kroner.


Erfaringer videreføres

Innovationspartnerskabet danner rammen for samarbejdet mellem kommunerne og de to virksomheder, og linket mellem udviklingsaktiviteter på den ene side og indkøb samt implementering på den anden side giver mening og viser nye veje. 

Morten Lyhne fra Lyhne Design udtaler: 

Vi bestræber os på at lave design der gør en forskel og med innovationspartnerskabet har vi fået en helt enestående mulighed for at teste og udvikle produkterne. Det er ressourcekrævende men mest af alt en meget lærerig og samtidig en resultatskabende proces. Vi vil helt sikkert anbefale denne form for samarbejde til andre, fordi man kommer helt tæt på slutbrugeren undervejs – og vi ser nu ind i de sidste faser af udviklingssamarbejdet og glæder os til at præsentere de færdige lysløsninger til årsskiftet.”


Afslutningsvist udtaler Monica Andersen, leder af Afdeling for Velfærdsinnovation, Københavns Kommune: ”Erfaringerne med at lave et innovationspartnerskab er oplagte at overføre til andre områder, hvor vi som kommune står med en udfordring som markedet kan bidrage til at finde løsninger på.”

Sara_artikel