15. december 2022

Samarbejdsmuligheder for Velfærdsteknologi

Har din virksomhed et velfærdsteknologisk produkt, I gerne vil præsentere for Aarhus Kommune, er der mulighed for at gøre dette via forskellige kanaler.

Aarhus Kommune er ifølge KL den kommune i Danmark, der har implementeret flest velfærdsteknologier. Det er væsentligt at denne position opretholdes og udvikles til gavn for borgerne, medarbejderne, erhvervslivet og økonomien. En vigtig brik i at opnå dette er fortsat samarbejde mellem erhvervslivet og Aarhus Kommune.

Med fokus på velfærdsteknologi er formålet at skabe et globalt førende udviklings- og erhvervsklima indenfor velfærdsteknologi ved at være pioner indenfor brugen af velfærdsteknologi på kommunens serviceområder.

I indsatserne for velfærdsteknologi er borgerne i centrum. Velfærdsteknologien skal øge borgernes tryghed og sikkerhed, samt forbedre borgernes mobilitet og selvhjulpenhed.

For fortsat at understøtte udviklingen af velfærdsteknologi er det afgørende at der løbende kommer nye ideer og løsninger. Har din virksomhed et velfærdsteknologisk produkt, I gerne vil præsentere for Aarhus Kommune, er der mulighed for at gøre dette via forskellige kanaler.


DokkX, CareWare mm.
En af samarbejdsmulighederne er at blive en del af DokkX som er Aarhus Kommunes udstilling af velfærdsteknologi med skiftende temaer. Udstillingen "Velkommen hjem - med velfærdsteknologi" kan findes på DokkX. Udstillingsrummet er denne gang omdannet til et velfærdsteknologisk hjem fyldt med over 150 innovative løsninger og produkter. Du kan høre velkomsten fra Ivan Kjær Lauridsen leder for Velfærdsteknologi & Hjælpemidler Aarhus, samt åbningstalen fra rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, Christian Budde, i videoen her.

En anden mulighed for samarbejde er at deltage i en CareWare Præsentationsdag. Præsentationsdagene er et tilbud til virksomheder og iværksættere fra hele landet om at præsentere nye og innovative velfærdsteknologiske produkter og løsninger fysisk eller virtuelt.

Læs mere om de forskellige samarbejdsmuligheder her ”Har din virksomhed det vi mangler?”.


Velfærdsteknologisk OPI-pulje

Aarhus Kommune har en Velfærdsteknologisk OPI-pulje (Offentlige-Private Innovationssamarbejder). Med Velfærdsteknologisk OPI-pulje investerer Aarhus Kommune i samarbejde med erhvervslivet i velfærdsteknologi på alle områder af den kommunale service. Læs mere her