4. november 2021

Reportage: Hvordan bliver man leverandør til Aarhus Kommune


Sådan bliver man leverandør til Aarhus Kommune

Mandag den 1. november 2021 afholdt vi i samarbejde med Aarhus Kommune arrangementet ’Hvordan bliver man leverandør til Aarhus Kommune’. Arrangementet var målrettet virksomheder, der ikke har erfaring med udbudsrunder og med at være leverandør til offentlige organisationer som Aarhus Kommune.

Baggrunden for arrangementet er, at Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus har indgået et 4-årigt partnerskab, der har til hensigt at øge dialogen mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud. Målet er, at vi i fællesskab bliver klogere på mulighederne og arbejder på at minimere eventuelle barrierer. Samtidig er det et mål, at Aarhus Kommune konkurrenceudsætter endnu flere varer og ydelser til gavn for erhvervslivets udvikling.

Erhverv Aarhus’ direktør, Marc Perera Christensen, bød velkommen og italesatte potentialet i, at flere virksomheder bliver opmærksomme på salgs- og udviklingsmulighederne ved at være leverandør til offentlige organisationer.

Anette Jul Winther, indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune, præsenterede deltagerne for Aarhus Kommune som indkøber og potentialerne for f.eks. innovation, procesoptimering og mere bæredygtighed i udvikling og indkøb.

Gode råd fra to førstegangsleverandører

Til arrangementet præsenterede to virksomheder deres erfaringer som leverandører til Aarhus Kommune.

Første inspirationscase var Jesper Brinks, CSO, og Hans Jørgensen, Key Account Manager, fra Skyhost ApS, der leverer GPS-tracking til køretøjer. Skyhost ApS lagde især vægt på vigtigheden af at komme i gang med et udbud så hurtigt som muligt. Man skal sætte sig ind kravene til et udbud, hvem slutbrugerne er og hvilke elementer i et udbud, der tillægges mest værdi. For Skyhost ApS havde udbuddet haft en positiv effekt på deres produktudvikling og dermed fremmet et endnu stærkere produkt, som også har interesse for andre kunder.

Den anden virksomhedscase var Steffen Møller, CMO, Zurface Group ApS, der har udviklet et apparat, som med lysblink minder skoleelever, medarbejdere etc. om at holde overflader rene og lufte ud i løbet af dagen, så indeklimaet forbedres. Zurface Group ApS stod ligeledes uden erfaring som leverandør til Aarhus Kommune. Steffen Møller italesatte hvor vigtigt det er at have fokus på og forståelse for formaliteterne i et udbud. Man skal sørge for at få stillet relevante spørgsmål tidligt i processen og eventuelt gøre brug af en ekstern konsulent, der har erfaring med udbudsprocesser. Samarbejdet med Aarhus Kommune har været positivt og udviklet både virksomheden og Zurface-løsningen

Offentlige udbud må ikke være skrevet i akademisk fagsprog

Det stod efter arrangementet klart for alle, at der er stor værdi at hente ved at rydde ud i de akademiske og juridiske termer, som ofte præger kommunikationen omkring offentlige udbud. Dermed har det 4-årige partnerskab mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus allerede vist sit værd og potentiale. Vi forventer, at den styrkede dialog mellem erhvervslivet og indkøbsfunktionen i Aarhus Kommune vil skabe endnu flere resultater til gavn for både erhvervsliv og kommunen.