Samarbejder

Erhverv Aarhus indgår i en lang række samarbejder både administrativt og strategisk. Fælles for vores samarbejder er, at de er centreret omkring erhvervslivet og dets rammebetingelser.

Brabrand Erhvervsforening

Brabrand Erhvervsforening arbejder for rammevilkår og udvikling af Brabrand og Aarhus Vest. Erhverv Aarhus repræsenterer Brabrand Erhvervsforening i erhvervspolitiske sammenhænge.

Business Park Skejby

Business Park Skejby samler og styrker erhvervsområdet i Skejby. Erhverv Aarhus repræsenterer Business Park Skejby i erhvervspolitiske sammenhænge, afvikler arrangementer mm.

Erhverv Aarhus MentorNetværk

Erhverv Aarhus MentorNetværk er et beskæftigelsesprojekt under Erhverv Aarhus. Gennem vores mentorforløb arbejder vi på at bygge bro mellem jobsøgende akademikere/professionsbachelorer og det aarhusianske erhvervsliv for at hjælpe førstnævnte tættere på et job. Projektet er et samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus.

Indkøb og Udbud, Aarhus Kommune

Formålet med projektet er at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud i Aarhus Kommune. Der vil i regi af projektet blive afviklet seminarer og workshops, matchmaking og udarbejdet diverse materialer, så byens brede erhvervsliv og Indkøb og Udbud kommer tættere på hinanden.

Aarhus Erhvervssamarbejde

Erhverv Aarhus samler fire gange årligt kollegerne fra ni andre andre organisationer til en åben drøftelse af fælles muligheder og udfordringer. Fra infrastruktur til hvordan vi får sat flygtninges kompetencer i spil. Møderne afvikles typisk op til møderne i Erhvervskontaktudvalget. 

Aarhus Erhvervssamarbejde består af: Dansk Erhverv, DI Østjylland, DI Dansk Byggeri Østjylland, Erhverv Aarhus, Tekniq, VisitAarhus, Østjyske Speditører, Aarhus City Forening, Aarhus Haandværkerforening og Aarhus Transport Group.