Erhverv Aarhus - vi skaber værdi for virksomheder på tværs af erhverv, uddannelse, kultur og sport

Nye medlemmer
12-10-2017

Velkommen til Klimasekretariatet, Henrik D. H. Müller

Klimakrisen er måske en af de største fælles udfordringer vi som menneskehed har stået over for.  Løsningen kræver en fuldstændig omstilling af det samfund, vi kender i dag. Og her spiller verdens byer en særlig rolle. Over 70% af verdens CO2-udledning kommer nemlig fra byerne. Derfor er målet at få skabt et fossilfrit Aarhus. Denne omstilling kan kun løses i fællesskab.

Aarhus er en af de kommuner der har besluttet at gøre en aktiv indsats. Vi er nået langt, f.eks. er hele varme- og elproduktionen omlagt, så der kan leveres grøn varme og el til byens virksomheder og borgere. Men der er stadig lang vej igen. Eksempelvis er vores transport stadig afhængig af fossile brændsler, og der er stadig brug for at optimere og omstille vores bygninger og produktionsanlæg.

Omdrejningspunktet for indsatsen i Aarhus er byrådets ambition om en CO2 neutral by i 2030 under mottoet GoGreenWithAarhUs. Denne indsats koordineres i klimasekretariatet, som sammen med engagerede virksomheder, universitet, boligforeninger, græsrodsorganisationer, innovationsnetværk mfl. arbejder på at omstille byen til en fossilfri fremtid. Arbejdet er mangeartet. Eksempelvis kigger vi på kommunens planlægning, udvikling af morgendagens løsninger i samspil med førende virksomheder og øget viden og kompetencer i samfundet - også i virksomhederne.

Fordi Aarhus er en foregangsby med mange virksomheder, der arbejder med grøn omstilling, giver det også mulighed for øget eksport. Verden omkring os har en stigende efterspørgsel på netop de løsninger virksomheder i Aarhus-området har udviklet til den grønne omstilling. Aarhus Kommune modtager allerede mange besøg fra udlandet og arbejder på at synliggøre netop de løsninger og de virksomheder, som succesfuldt arbejder aktivt med produkter og løsninger til omstilling af byen. Og potentialet er stort. Det anslås, at der frem mod 2035 skal investeres op mod 90.000 milliarder kroner på verdensplan i grønne løsninger for at nå FNs mål om at undgå alvorlige klimaforandringer.

Derfor er et samarbejde om den grønne omstilling ikke bare en nødvendighed, men også en rigtig god mulighed for virksomhederne i Aarhus. Så derfor siger vi: GoGreenWithAarhUs

www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/gogreenwithaarhus/Home/Klimaplan.aspx?sc_lang=da

Go Green with Aarhus

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies