13. marts 2024

Opstart på det tiende mentorforløb i Erhverv Aarhus MentorNetværk den 16. april

Den 16. april starter vi det tiende mentorforløb op i regi af Erhverv Aarhus MentorNetværk, hvor vi sammen med vores stærke hold af frivillige erhvervsmentorer styrker forbindelsen mellem erhvervslivet på den ene side og de nyuddannede jobsøgende, som står på spring for at få en fod inden for på arbejdsmarkedet, på den anden.

Vores jobskabelsesrate er god: 70% af de jobsøgende, som er en del af vores tremåneders mentorforløb, kommer i beskæftigelse under eller inden for tre måneder efter deres medvirken.

Mest tilfredse er vi imidlertid med, at de medvirkende mentorer og jobsøgende begge lærer noget af hinanden, og at de jobsøgende udvikler sig professionelt og personligt og derved står stærkere ift. selv at lande et job, de trives i.

Ønsker du at blive en del af netværket og det kommende mentorforløb med opstart den 16. april, så kontakt Benjamin Andersen på ba@erhvervaarhus.dk

Tag også gerne fat i Benjamin, hvis du som medlem af Erhverv Aarhus har et rekrutteringsbehov – der er garanteret en af de jobsøgende i vores netværk, som passer til profilen, I søger.

Erhverv Aarhus MentorNetværk er en arbejdskraftsindsats under Erhverv Aarhus, som vi samarbejder med Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus om.

Læs mere om Erhverv Aarhus MentorNetværk her