Erhverv Aarhus nyheder
01-09-2016

Flytning af Aarhus Lufthavn bør ikke skrinlægges på mangelfuldt grundlag

Erhverv Aarhus er forundrede over borgmester Jacob Bundsgaards ønske om at stoppe planerne om at flytte Aarhus Lufthavn på det foreliggende grundlag. Hvis det efter den fortsatte dialog i Magistraten viser sig, at et flertal i byrådet beslutter sig for ikke at gå videre med de vigtige flytteplaner på nuværende tidspunkt, vil Erhverv Aarhus på vegne af områdets erhvervsliv naturligvis fortsat arbejde for en optimering af lufthavnsbetjeningen – helst ved en flytning af Aarhus Lufthavn.
 

Massiv opbakning fra det østjyske erhvervsliv

Gennem de seneste måneder har Erhverv Aarhus med massiv opbakning fra det østjyske erhvervsliv opfordret til at flytte Aarhus Lufthavn til Thomasminde. Gennem høringssvar, møder med borgmester Jacob Bundsgaard, mails til byrådet, udtalelser og annoncer i medierne mm. har Erhverv Aarhus kontinuerligt fremhævet, at beslutningen om en eventuel flytning af Aarhus Lufthavn bør tages på et gennemarbejdet forretningsgrundlag – og at offentlig finansiering ikke er den eneste metode til at realisere en flytning.
 

Erhverv Aarhus har udført grundige analyser i høringssvar med spørgsmål til det nuværende grundlag

Erhverv Aarhus’ høringssvar inkluderer grundigt gennemarbejdede analyser, der viser, at en række forudsætninger bør opdateres som grundlag for en retvisende business case. Nogle af de vigtigste er:
  • Den supplerende analyse har en meget lav forventning til fremtidig passagerudvikling på 1,5% årligt med en kort trendlinje, der er under både den historiske vækst fra 2,5 mio. passagerer i 2003 til 5 mio. i 2013 og en aktuel vækst på 5-7% i første halvår i 2016.
  • Aarhus har det største markedsområde (catchment area), men i analysen estimeres en mindre udnyttelse i Aarhus end for Billund og Aalborg lufthavne helt frem til 2040.
  • Den supplerende analyse anvender data om rejsefrekvenser fra 1999, som fremskrives uændret helt til 2035.
  • Den anvendte finansieringsmodel kunne være anderledes og dermed mere gunstig.
  • Den supplerende analyse har ikke haft mulighed for at medtage dynamiske effekter for vækst, beskæftigelse og velfærd, der generelt udgør den væsentligste fordel ved en velbeliggende lufthavn. 
I konklusionen i den supplerende analyse står der: "I Aarhus og i hele Business Region Aarhus området giver det eksisterende erhvervsliv, der er præget af mange internationale, innovative, videnstunge vækstvirksomheder og institutioner et godt grundlag for opnåelsen af en mærkbar positiv økonomisk væksteffekt til glæde for regionen såvel som for hele landet."

"Erhverv Aarhus har løbende opfordret Aarhus Byråd til at arbejde videre med nødvendige undersøgelser for at opnå et retvisende forretningsmæssigt grundlag for en flytning af lufthavnen til en langt mere optimal placering. Herunder også tid til en dialogfase med professionelle investorer. Det er en vigtig beslutning, der har over 100 års rækkevidde for vækst og velfærd i såvel Østjylland som Danmark. Vi må konstatere, at borgmesteren ikke har haft den nødvendige tålmodighed i forhold til en så vigtig beslutning for områdets vækst og udvikling, hvis han vælger at dømme flytningen urealistisk på et ufuldstændigt grundlag," siger Erhverv Aarhus’ formand Jan Børjesson.
 

Beslutning står i kontrast til Aarhus og Østjylland i vækst

Ifølge Erhverv Aarhus imødekommer beslutningen ikke et Aarhus i vækst. Vækst og investeringer præger Østjylland – og Aarhus Kommune estimerer mere end 30.000 nye arbejdspladser mod 2030, mens indbyggertallet i Aarhus forventes at stige til 450.000 frem mod 2050.
 
"Vi har løbende gjort opmærksom på, at statsstøtte ikke er den rigtige finansieringsmodel. Vi har også noteret fremgang i jyske lufthavne i 2016 og gjort opmærksom på, at en lufthavn ved Thomasminde vil medføre naturlige dynamiske effekter på ca. 7-8 milliarder kr. om året. Det mest visionære er derfor at flytte lufthavnen til en placering, hvor den kan være en stærk vækstdriver og kilde til arbejdspladser og udvikling," siger Jan Børjesson.
 
Erhverv Aarhus vil fortsat undersøge, hvordan vi kan arbejde for en fremtidssikret lufthavnsbetjening i Østjylland og det sker mest effektfuldt gennem en flytning af Aarhus Lufthavn. Vi ser frem til møder med Jacob Bundsgaard og flere byrådsmedlemmer i den kommende uge.
 

Yderligere info

Erhverv Aarhus har løbende fremhævet:
 

Statsstøtte er ikke den eneste finansieringsmulighed

EU-Kommissionens involvering omhandler udelukkende scenariet, at flytningen medfinansieres med statsstøtte. Det bør undersøges, om flytningen kan finansieres via private investorer. Viser det sig, at en flytning af Aarhus Lufthavn kun kan realiseres med kommunalt økonomisk engagement, skal det naturligvis ske på kommercielle vilkår – akkurat som tilfældet med Berlin Brandenburg-lufthavnen, der har fået et ja fra EU-Kommissionen. I øvrigt har EU kun givet en foreløbig udmelding.
 

Fremgang for jyske lufthavne i 2016

Det er værd at bemærke, at både Billund Lufthavn (+5,3%), Aalborg Lufthavn (+7,5%) og Aarhus Lufthavn (+7,6%) havde fremgang i første halvår 2016. EU-Kommissionen og den supplerende analyse henviser til langt mere konservative passagerprognoser på kun 1,5% vækst for flytrafik i jyske lufthavne.
 

Aarhus og Østjylland er i vækst

Erhverv Aarhus anser det stadig for vigtigt at flytte Aarhus Lufthavn for at fremtidssikre østjyske virksomheders internationalisering, tiltrække internationale virksomheder og medarbejdere, og i det hele taget sikre, at Aarhus betragtes som en attraktiv international by for både erhverv, turisme og alle byens borgere. Aarhus er i en rivende udvikling, og i takt med at byen vokser, behovet for flytransport stiger, erhvervslivet vækster, skaber nye arbejdspladser og den internationale opmærksomhed stiger, skal vi sikre let ind- og udrejse til byen for at matche udviklingen.
 
En lufthavn ved Thomasminde vil medføre naturlige dynamiske væksteffekter for erhvervslivet og borgerne i Østjylland på 7-8 mia. kr. årligt. Ligesom Københavns Lufthavn anerkendes som den stærkeste vækstdriver og kilde til arbejdspladser og udvikling i hovedstadsområdet, kan Aarhus Lufthavn ved Thomasminde få enorm betydning med dynamiske effekter for væksten i Østjylland og dermed for velfærden i hele Danmark.
 

Massiv opbakning fra østjyske virksomheder samt uddannelses- og kulturinstitutioner

Det østjyske erhvervsliv udtrykker behov for at flytte Aarhus Lufthavn. Det gælder fx Dansk Supermarked, IKEA, Aarhus Universitet, Arla Foods, LINDBERG, JS World Media, Arkitema Architects, Aarsleff, Grundfos, Metalwo, schmidt hammer lassen architects, Danske Commodities, VIA University College, Vestas, Scandic Hotel – og 100 andre!
 
Læs Erhverv Aarhus’ høringssvar
 

Om Erhverv Aarhus

Erhverv Aarhus er en uafhængig erhvervsorganisation med 600 medlemsvirksomheder i Aarhus-området, der repræsenterer mere end 100.000 arbejdspladser. Erhverv Aarhus er erhvervslivets stemme i Aarhus og arbejder for, at byens udvikling og rammebetingelserne for at drive virksomhed i området stemmer overens med erhvervslivets behov.
 

Kontakt

Jan Børjesson, formand for Erhverv Aarhus og partner hos LETT Advokatpartnerselskab
Tlf: 3334 0860 / Mobil: 5120 7160
 

Brug af cookies på erhvervaarhus.dk

Erhvervaarhus.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies