9. september 2021

Høringssvar om udvikling af Banegårdskvarteret og skiltning i Aarhus

I sidste uge har vi i forbindelse med Aarhus Kommunes høringsrunde om Helhedsplanen for Banegårdskvarteret afsendt to høringssvar, hvor vi præsenterer erhvervslivets ønsker og behov til den fremtidige udvikling af området. 

Særligt har vi fokuseret på, hvordan vi med helhedsplanen kan sikre en bedre synergi og mobilitet ved Banegårdskvarteret. I samme ombæring har vi også involveret os i høringen ang. skiltningspolitik, så vi sikrer et stringent byrum.

Læs vores høringssvar om Helhedsplan for Banegårdskvarteret her.

Læs vores høringssvar om skiltningspolitik her.