8. februar 2024

Vi har spurgt erhvervslivet til deres forventninger til 2024

Ligesom ved årsskiftet sidste år har vi i overgangen fra 2023 og 2024 lavet en undersøgelse, hvor vi spørger til erhvervslivets forventninger til det kommende år. Det er en undersøgelse vi laver for at få et større indblik i virkeligheden ude i de aarhusianske virksomheder, så vi derved bedre kan imødekomme de behov og ønsker, som de enkelte virksomheder har, og italesætte de udfordringer, som virksomhederne ser ind i, over for relevante beslutningstagere.

Erhvervslivet ser positivt på 2024

Selvom vi netop er trådt ud af et år med høj inflation, høje renter og i flere brancher stor mangel på arbejdskraft, så ser virksomhederne, som indgår i vores undersøgelse, overordnet set positivt på deres situation i 2024. 58,8 pct. at virksomhederne forventer, at de kommer styrket gennem 2024 i forhold til 2023. Kun 5,9 pct. forventer det modsatte. Samtidigt forventer 42,2 pct. at virksomhederne, at deres økonomiske situation bliver forbedret i løbet af 2024 sammenlignet med ditto i 2023, mens blot 11,8 pct. forventer en økonomisk nedgang.

Også i forhold til antallet af beskæftigede i virksomhederne, som indgår i undersøgelsen, er forventningen blandt flere – 32,9 pct., – at de, såfremt de kan tiltrække nye medarbejdere, vil ansætte flere i 2024 sammenlignet med 2023. Størstedelen af virksomhederne – 54,1 pct. – forventer status quo i medarbejderantallet for 2024 relativt til 2023. Kun 11,8 pct. forventer en nedgang i deres medarbejderantal i 2024 kontra 2023.

Arbejdskraft og rekruttering er fortsat en udfordring

Overordnet set vidner ovenstående om en generel positiv forventning til 2024 blandt det aarhusianske erhvervsliv. Der er dog et hår i suppen i form af virksomhedernes adgang til og rekruttering af den arbejdskraft, der fortsat er mangel på inden for flere brancher. Af de 54,1 pct. af virksomhederne, som forventer status quo i medarbejderantallet for 2024 relativt til 2023, peger flere på, at denne status quo i medarbejderantal bunder i, at de ikke forventer at kunne rekruttere medarbejdere med de specifikke kompetencer, de mangler i teamet grundet manglen på arbejdskraft.

Knap en tredjedel af virksomhederne – 29,4 pct. – forventer i høj eller meget høj grad, at de i 2024 vil opleve udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere. Det er især inden for håndværk, industri og handel samt inden for rådgivnings- og revisionsbranchen, at man forventer at blive udfordret i forhold til at rekruttere de medarbejdere, der mangler.

I undersøgelsen spørger vi desuden ind til hvilke temaer, erhvervslivet forventer bliver vigtige i 2024. Og her er rekruttering bredt forstået det tema, som flest virksomheder – 83,6 pct. – forventer bliver vigtigt for dem i 2024. Rekruttering dækker over rekruttering af højtuddannet arbejdskraft (25,9 pct.), rekruttering af faglært arbejdskraft (18,8 pct.), rekruttering af ufaglært arbejdskraft (5,9 pct.), rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft (10,6 pct.) og rekruttering af konkrete kompetencer (22,4 pct.).

Arbejdskraft og rekruttering er altså noget, der fylder meget – både nu og i den nærmere fremtid – for erhvervslivet. Og det er derfor også noget, som Erhverv Aarhus har stort fokus på bl.a. gennem vores arbejde i International Community og den østjyske del af HEADSTART for at tiltrække og fastholde international arbejdskraft i Aarhus, vores Udvalg for Uddannelse og Arbejdskraft, vores arbejdskraftsindsats Erhverv Aarhus MentorNetværk og vores generelle erhvervspolitiske arbejde for at fremme rammevilkårene for erhvervslivet i Aarhusregionen.

Bæredygtighed og digitalisering kommer fortsat til at fylde i 2024

Derudover forventer 67,1 pct. af virksomhederne, at ESG- og CSR-initiativer inden for f.eks. miljø, grøn omstilling, socialt ansvar og virksomhedsledelse bliver vigtigt for dem i 2024. I samme boldgade ventes også bæredygtighedsrapportering såsom CSRD blandt 32,9 pct. af virksomhederne at blive vigtigt i 2024. Netop bæredygtighed er også et tema, som Erhverv Aarhus arbejder strategisk med bl.a. via vores Udvalg for Bæredygtighed og Samfundsansvar samt vores arbejde for at klæde erhvervslivet bedre på i forhold til at udfolde de forretningsmæssige potentialer i denne dagsorden.

Digitalisering af virksomheden forventes også at blive et vigtigt tema i 2024. 67,1 pct. at virksomhederne forventer af digitalisering – herunder også cybersikkerhed og AI – bliver vigtige temaer for dem i 2024.

Og netop dette tema sætter vi sammen med Security Tech Space fokus på, når vi den 28. maj inviterer til cyberkonference, hvor vi vil klæde erhvervslivet på i forhold til at komme i gang med at sikre sig mod hackerangreb og samtidigt udfolde de udviklingsmæssige potentialer, der ligger i digitaliseringsområdet.

Vi vil i 2024 fortsætte vores arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i Aarhusregionen. Det vil vi gøre ved fortsat at gøre vores indflydelse gældende på vegne af erhvervslivet, ved at inspirere vores medlemmer gennem events og vidensartikler og ved at engagere endnu flere virksomheder i byens stærkeste erhvervsnetværk.

Tak for jeres input i undersøgelsen!