7. oktober 2021

Trepartsaftale: Erhvervslivet skal have bedre forudsætninger for at rekruttere internationalt

Den 6. oktober indgik Regeringen, Arbejdsmarkedets parter og KL en trepartsaftale, som har til formål at få flere hænder ud på arbejdsmarkedet. Aftalen havde fokus på flere forskellige elementer med konkrete initiativer, fx flere midler til SIRI, så rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft bliver mere smidig for erhvervslivet.

Det er vores overbevisning at internationalisering er et væsentligt element i at opretholde og skabe danske arbejdspladser. Derfor mener vi, at der er behov for flere tiltag og lovgivningsændringer på området. F.eks. skal beløbsgrænsen for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft sættes ned, ligesom det ikke giver mening at reglerne kun lemper mulighederne for at rekruttere europæisk arbejdskraft. Virksomheder vurderer potentielle ansættelser ud fra nødvendige kompetencer og ikke nationalitet.

Vi følger udviklingen i den kommende tid og vil i samarbejde med virksomhederne og organisationerne i International Communitys Executive Committee (Vestas, IFF, Grundfos, Aarhus Universitet, VisitAarhus, Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus) sende en henvendelse til finansminister Nicolai Wammen, hvor vi redegør for erhvervslivets behov på området.