25. november 2021

Ny profil i bestyrelsen, årets resultater og perspektiverne for 2022

Erhverv Aarhus har netop afviklet generalforsamling 2021 i Moesgaard Museums flotte rammer. Aftenen bød bl.a. på et ny bestyrelsesmedlem, nedslag på en række af årets resultater, pejlemærker, overrækkelsen af ’Årets Netværker 2021’ og en række inspirerende indlæg.

Aarhusregionen har markeret sig som landets anden vækstmotor

Generalforsamlingen blev igangsat ved formand Terje Vammen, Silverlining Research, der traditionen tro aflagde sin beretning om det forgangne år. Formanden lagde vægt på Erhverv Aarhus’ seneste års arbejde for erhvervslivet i Aarhusregionen og vores løbende samarbejde med centrale aktører om erhvervspolitiske dagsordener – bl.a. i form af formandens eget engagement i Erhvervskontaktudvalget. Aftalen om en udvidelse af E45 omkring Aarhus og etableringen af Marselistunnelen vidner ifølge Terje Vammen om, at foreningens arbejde bærer frugt, ligesom det markerer Aarhusregionen som landets anden vækstmotor.

Formanden kom også omkring Erhverv Aarhus’ alsidige og, grundet COVID-19, omskiftelige eventprofil, ligesom vores brede engagement i byens udvikling blev adresseret. Terje Vammen fremhævede, hvordan vi gennem vores fem fokusområder – og formandens eget engagement i Music City Aarhus 2022 og Business & Culture Forum – arbejder for at skabe en attraktiv by at drive virksomhed, bo, arbejde og (op)leve i.

Efterfølgende fremlagde direktør Marc Perera Christensen pejlemærkerne for Erhverv Aarhus i 2022. Vi har bl.a. en ambition om flere medlemmer samt flere nye aktiviteter på internationaliseringsområdet – et område, som indeholder store udviklingspotentialer for erhvervslivet, som i øjeblikket leder forgæves efter dygtige hænder og hoveder.

Ny profil i bestyrelsen

På generalforsamlingen var to bestyrelsesmedlemmer og én ny kandidat på valg. Mai Louise Agerskov, INCUBA A/S, og Jasper Kyndi, COWI A/S, genopstillede og fortsætter i bestyrelsen. Lone Ryg Olsen, erhvervsdirektør hos Aarhus Universitet, var på nyvalg og indgår nu også i bestyrelsen:

”Erhverv Aarhus er en central samarbejdspartner for Aarhus Universitet, fordi vi deler visionen om Aarhus som en førende videns- og uddannelsesby. Begge organisationer brænder for at udvikle samfundet omkring os, og Erhverv Aarhus har ikke mindst et stort fokus på at hjælpe endnu flere af de dygtige dimittender fra alle Aarhus vidensinstitutioner ud og skabe værdi i virksomhederne. Det arbejde vil jeg støtte op om i bestyrelsen, ligesom jeg vil arbejde for et tættere samarbejde med de mindre virksomheder og bedre vilkår for innovation og entreprenørskab i regionen,” siger Lone Ryg Olsen om sin nye bestyrelsespost.

Formand Terje Vammen er ligeledes begejstret for, at Lone Ryg Olsen indtræder i bestyrelsen:

”Aarhus Universitet har gennem en årrække været repræsenteret i Erhverv Aarhus’ bestyrelse, da begge parter ønsker, at erhvervs- og uddannelseslivet i Aarhus er tæt forbundet, så de dygtige unge mennesker kan være med til at udvikle erhvervslivet. Med erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen får vi en profil, der både er tæt på universitetets iværksættermiljø i The Kitchen og en lang række andre erhvervsrettede aktiviteter, da hun som led i universitetets intensiverede erhvervsfokus netop skal bringe erhvervslivet og Aarhus Universitet tættere sammen. Derfor er vi naturligvis begejstrede for at få Lone Ryg Olsen med i bestyrelsen, og vi ser frem til at få sat yderligere skub i vores fælles dagsordner på området.”

Karina Boldsen, AROS BOARD, fortsætter desuden som næstformand for bestyrelsen, og forretningsudvalget udgøres dermed fortsat af Terje Vammen, Karina Boldsen og Mai Louise Agerskov.

Der skal lyde en stor tak for indsatsen til Thomas Pallesen, Aarhus Universitet, som udtræder af bestyrelsen. 

Se hele bestyrelsen her

Erhverv Aarhus' bestyrelse per 25. november 2021

’Årets Netværker’ og tre inspirerende indlæg

Til sidste års generalforsamling lancerede Erhverv Aarhus den nye pris ’Årets Netværker’. Anerkendelsen gives til en person, der i særlig grad har udmærket sig som en stærk ambassadør for og et aktivt medlem af Erhverv Aarhus. Denne gang hædrede vi fuldt fortjent Hanne Hørup, Jydsk Emblem Fabrik A/S. Tillykke med prisen og mange tak for den store indsats og det stærke engagement igennem mange år!

Der skal ligeledes lyde en tak til de tre indlægsholdere – Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Mette Hoberg Tønnesen, director hos The Link, og Mads Lind, adm. direktør hos Skanderborg Aarhus Håndbold, – som med forskellige udgangspunkter italesatte, hvordan erhvervslivet og byen spiller sammen.

En sidste tak skal der lyde til alle dem, der deltog i generalforsamlingen i selskab med os. Jeres engagement og opbakning har stor betydning for Erhverv Aarhus – vi glæder os til at arbejde for jer og resten af medlemskredsen i det nye foreningsår.