17. oktober 2023

Man kan godt forbedre mobiliteten og handelslivet og samtidig friholde dele af bymidten for privatbiler

Af Terje Vammen, formand for Erhverv Aarhus, og Poul Dalsgaard, direktør for Erhverv Aarhus.

For nylig markerede Erhverv Aarhus sig [i en tidligere klumme] ved at indtage et ifølge nogle overraskende standpunkt i forhold til debatten om midtbyens indretning. Vi mener, at vores standpunkt er fremsynet og i tråd med udviklingen. Vi skal sigte efter at booste byen – også mobiliteten – og gøre mere af det, vi i Aarhus allerede har set virke: Nemlig at forskønne og fredeliggøre dele af bymidten for derved skabe et endnu mere blomstrende oplevelses- og handelsliv og samtidig sikre adgangen til byen uanset transportform.

Vi er glade for den generelt positive respons, vi har fået for vores vision om, at Aarhus midtby skal være for alle: Et endnu mere attraktivt sted at bo, besøge, opleve, arbejde og drive virksomhed i. En vision, hvor vi tager afsæt i tidligere lokale byudviklingstiltag som omdannelsen af Åboulevarden og etableringen af et strøg på Søndergade og Ryesgade samt andre erfaringer fra ind- og udland.

Vi imødekommer også den konstruktive kritik og de spørgsmål, som vores standpunkt og visioner har givet anledning til. Vi har på baggrund heraf holdt konstruktive møder med forskellige interessenter – heriblandt Teknik og Miljø samt toneangivende aktører inden for byens detailhandel – for derved at skabe forståelse for hinandens synspunkter og fælles fodslag.

Vores standpunkt står ikke i skarp kontrast til holdningerne hos de aktører, der i første omgang løftede en smule på øjenbrynene over vores position. En position og nogle holdninger, hvor vi balancerer ønsket om en progressiv udvikling af midtbyen med det fortsatte behov for at kunne transportere sig via bil og alle mulige andre transportmidler. Vores standpunkt om, at dele af midtbyen med fordel kan friholdes for privatbiler, omfatter udvalgte vejstrækninger – og kun i områder, hvor det ifølge eksperter og trafikplanlæggere giver mening. Og den præmis køber de fleste ind på.

For naturligvis skal der fortsat være mulighed for at køre bil i Aarhus. Det handler i bund og grund om den generelle fremkommelighed. Det er vigtigt, at vi optimerer forholdene for alle transportformer – den kollektive transport, cyklisme, gang og også bilerne. Så lad os tænke alle disse ind i en samlet mobilitetsplan, så vi sikrer, at det ikke ender med fragmenterede løsninger, men derimod går op i en højere enhed. Vi ser derfor ikke Aarhus Byråds ’Climateville’-scenarie iværksat én til én i den nærmeste fremtid – om end det er positivt med ambitiøse pejlemærker for byens udvikling, som vi kan arbejde os henimod.

En balanceret udvikling af byen, hvor den gøres mere behagelig at færdes i og attraktiv at bruge, fordrer således, at mobiliteten og fremkommeligheden fungerer optimalt. Derfor vil vi gerne slå et slag for følgende tre opmærksomhedspunkter – udover fremkommeligheden via forskellige transportformer – til en kommende mobilitetsplan:

Erhvervsrelateret kørsel er en forudsætning for midtbyens leben

Erhvervsrelateret kørsel skal fortsat være muligt i de områder, som måtte blive fredeliggjort og friholdt for privatbilisme. Midtbyens puls og aktive erhvervs- og handelsliv forudsætter, at der kan leveres varer samt forretnings- og håndværkerservices. Virksomhederne, detailbutikkerne, restaurationerne samt kultur- og oplevelsestilbuddene i midtbyen skal have gode betingelser – og gerne bedre betingelser end tilfældet er nu – for at få leveret de varer, produkter og services, de skal bruge for at skabe rammerne for en livlig bymidte. Og så skal private bosat i midtbyen naturligvis også have mulighed for vareleveringer via fragtfirmaer og håndværkerhjælp.

Vigtigt med parkeringsmuligheder i og omkring byen og god way-finding
I Aarhus – og i en ring om bymidten – er vi begunstiget af mere end 10 velfungerende parkeringshuse, hvor de kommunale endda bliver billigere at anvende i 2024. Vi skal sikre, at såvel byens borgere som de, der har ærinder i byen, samt byens gæster har let adgang til parkeringshusene og let ved at finde dem.

Derfor støtter vi op om Aarhus Kommunes bestræbelser på at forbedre den intelligente skiltning helt fra ringvejssystemet, suppleret med en parkerings-app til parkeringshusene. På den måde gør vi byen mere tilgængelig og attraktiv for gæster fra ind- og udland, der kommer i bil, da de hurtigere kan parkere bilen og komme til midtbyens mange butikker, restauranter og attraktioner.

Motorvej E45 til Sydhavnen gennem Banegraven

Fordelene ved at etablere en permanent vej fra Motorvej E45 til Sydhavnen gennem Banegraven med let adgang til parkeringshusene i Sydhavnen og Bruuns Galleri bør også undersøges grundigt. Etableringen af denne vej planlægges allerede som aflastningsvej under byggeriet af Marselistunnellen, så hvorfor ikke gøre den permanent?

Det var blot tre opmærksomhedspunkter til en mobilitetsplan, som uden tvivl kommer til at rumme mange flere elementer. Vi ser frem til yderligere dialog om planen og arbejdet med den fysiske udvikling og indretning af Aarhus, så vi kan booste det aarhusianske handels- og erhvervsliv, byens caféer og restaurationsliv samt alle byens attraktioner.

Læs her vores første klumme i Stiften, hvori vi præsenterer vores visioner for udviklingen af Aarhus midtby og mobiliteten