25. april 2022

Skal jeres virksomhed have besøg af en Job Shadow?

Som en del af vores dimittendledighedsprojekt, GATE, ønsker vi at bygge bro mellem nyuddannede og erhvervslivet. I den forbindelse søger vi lige nu virksomheder, der er interesserede i at hjælpe en jobsøgende nyuddannet med at få et indblik i arbejdsopgaverne i jeres specifikke virksomhed og branche.

For mange nyuddannede er det i overgangen fra uddannelse til arbejdsliv svært at se, hvilke arbejdsopgaver man vil kunne komme til at sidde med ude i det virkelige arbejdsliv. Det har I nu mulighed for at hjælpe med.

Som virksomhed på GATE’s hold af Job Shadow-virksomheder, vil I skulle åbne jeres virksomhed for en nyuddannet kandidat, som i løbet af et en-dages besøg hos jer skal ”skygge” en af jeres medarbejdere for at få et indblik i de konkrete opgaver og problemstillinger, som I arbejder med.

Herigennem hjælper I en nyuddannet med at blive klogere på, hvordan en normal arbejdsdag ser ud i jeres virksomhed/branche og hjælper derigennem den nyuddannede til at afklare karrieremæssige muligheder og ønsker.


Hvad kræver det af jer?

Præcis hvad dagen skal indeholde, og hvor lang den skal være, aftaler I indbyrdes med jeres Job Shadow. Eftersom formålet med konceptet er at give et indblik i en typisk arbejdsdag i jeres virksomhed, vil et besøg af en Job Shadow med fordel kunne forløbe ved, at en medarbejder fra jeres virksomhed tager imod den nyuddannede fra morgenen, introducerer sig selv og sin opgaveportefølje, og herefter tager sin Job Shadow med til forskellige arbejdsopgaver, såsom møder og andre arbejdsrelaterede aktiviteter.

Undervejs får den nyuddannede mulighed for at stille spørgsmål til virksomheden og arbejdsopgaverne.


Tidspunkt:

Vi ønsker at sende Job Shadows ud løbende, efterhånden som interesserede virksomheder melder sig. Det konkrete tidspunkt for jeres Job Shadow-besøg aftaler vi derfor nærmere med den enkelte virksomhed og nyuddannede.

På sigt håber vi dog på at opbygge et ”hold” af Job Shadow-virksomheder, der har lyst til at hjælpe nyuddannede med at få en indsigt i arbejdslivet og derigennem afklare potentielle karrieremuligheder.


Interesseret?

Er I interesserede i at få besøg af en Job Shadow og derigennem hjælpe en nyuddannet med at få et indblik i arbejdslivet? Så kontakt innovationskonsulent, Rasmus Langgaard, på rl@erhvervaarhus.dk


Om GATE og Job Shadow-konceptet

  • GATE er et dimittendledighedsprojekt, som Erhverv Aarhus har i samarbejde med Jobcenter Aarhus/Aarhus Kommune.
  • Gennem en håndholdt proces ønsker vi at hjælpe flere nyuddannede akademikere i arbejde.

Læs mere om GATE her