GATE

GATE er navnet på Erhverv Aarhus’ innovationsprojekt. Gennem forskellige forløb og indsatser arbejder vi på at bygge bro mellem nyuddannede og virksomheder for derved at nedbringe dimittendledigheden.


Projektet har eksisteret siden primo marts 2020, hvor det i første omgang blev iværksat i et samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune. Fra juli 2021 indgik Erhverv Aarhus en aftale med Jobcenter Aarhus om at forlænge projektet til medio 2022.

Innovation

Som en del af projektet har Erhverv Aarhus fra starten søgt at undersøge de bagvedliggende årsager til dimittendledigheden. Her har vi kortlagt allerede eksisterende initiativer og de væsentligste udfordringer. Dette har dannet rammen for de konkrete initiativer, som er blevet iværksat med GATE.

Mentorforløb

Projekt i samarbejde med Jobcenter Aarhus. Erhverv Aarhus står for at finde 20 frivillige mentorer fra erhvervslivet og faciliterer herefter et 3. måneders intensivt mentorforløb, hvor en jobsøgende dimittend rådgives gennem jobsøgningsprocessen. Jobcenter Aarhus står for at finde motiverede dimittender og matche mentor og mentee.

Matchmaking-arrangementer

Et kommende samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Jobcenter Aarhus. Erhverv Aarhus faciliterer arrangementer, hvor vi inviterer både medlemsvirksomheder og ledige dimittender, med henblik på at forbinde de to parter til begges fordel og undersøge muligheden for samarbejde.

Øvrige initiativer og samarbejder

  • Traineenetværket: Et samarbejde mellem Erhverv Aarhus, Aarhus Universitet og Jobcenter Aarhus. Erhverv Aarhus har bidraget ved at finde SMV’er interesserede i at ansætte en trainee og understøtter derudover projektet på forskellig vis.
  • Job-Shadows: Projekt hvor Erhverv Aarhus finder virksomheder, der er villige til at invitere en dimittend ud for at observere og få et indblik i arbejdslivet i en virksomhed.
  • Akademiker i Erhvervslivet: Erhverv Aarhus har været tilknyttet projektet på Aarhus Universitet, ARTS, hvor vi i efteråret 2020 og 2021 bidrog med netværksarrangementer for de deltagende.
  • Job Bootcamp: Erhverv Aarhus bidrog med arrangementer og workshops til Job Bootcamp-ugen 2020.


Læs mere GATE her eller kontakt Rasmus Langgaard på rl@erhvervaarhus.dk for yderligere information.