9. februar 2022

Interview om styrket samarbejde mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud

I sidste uge bragte fagmediet, Kommunefokus, et interview med Sara Villemoes, specialkonsulent hos Erhverv Aarhus. Heri satte hun ord på det igangværende samarbejdsprojekt mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune, som har til formål at bygge bro mellem erhvervslivet og Indkøb og Udbud.


Om projektets hidtidige succes og sin unikke position som bindeled mellem de to aktører, udtaler Sara Villemoes:
”Med min funktion kan jeg forhåbentlig skabe en dialog tidligere i processen end man måske gør i forvejen. Det kan forhåbentlig være med til at samarbejdet mellem leverandører og kommune i højere grad bliver en slags partnerskaber fremfor blot kontraktsamarbejder, hvilket i sidste ende kan betyde, at vi bruger skattepengene bedst muligt [..] Det giver de erhvervsdrivende en bedre forståelse for, hvad det kræver, når de byder ind på en opgave, ligesom kommunen har mulighed for en dialog med flere og måske nye erhvervsdrivende. Og det kan måske i sidste ende give bedre udbud og bedre tilbud.”

Læs hele interviewet her.