2. juni 2022

Ny expat-undersøgelse sætter fokus på internationale i Aarhus

Erhverv Aarhus/International Community arbejder tæt sammen med bl.a. Aarhus Kommune for at udvikle Aarhusregionen som en attraktiv destination for international arbejdskraft. Vi er derfor også engageret i den nye expat-undersøgelse, som stiller skarpt på internationale medarbejderes oplevelse af og udfordringer ved at bosætte sig i Aarhus. 

Formålet med undersøgelsen er at indsamle brugbare indsigter og derigennem opnå et kvalificeret vidensgrundlag til den fremadrettede internationaliseringsindsats.

Af undersøgelsen fremgår en række interessante forhold, som det har været spændende at dykke ned i. Overordnet vurderer de adspurgte expats, at Aarhus gør sig positivt bemærket på sine job- og uddannelsesmuligheder, ligesom næsten ni ud af 10 af de spurgte expats forventer at blive boende i Aarhus et år eller længere tid. 

Den gennemsnitlige expat kendetegnes i følge undersøgelsen ved at være: 

  • Højtuddannet. 
  • Hovedsageligt fra europæiske lande.
  • Har generelt unge børn. 
  • Er overordnet tilfreds med Aarhus Kommune. 


Samtidig fremhæves en række udfordringer, heriblandt vedr. rekruttering og praktiske forhold i forbindelse med relokationen. Dem tager vi naturligvis med os i det videre arbejde, så vi sikrer, at det forbliver attraktivt for internationale medarbejdere og deres familier at bosætte sig og arbejde i Aarhus.

Til at løse nogen af de væsentligste udfordringer anbefales det:

  • Gør det lettere at få praktikaliteter på plads i forbindelse med relokation. 
  • Afhjælp udfordringer med at få dimittender og ledige i kontakt med arbejdsmarkedet.
  • Øg kendskabet til og anvendelsen af tilbud fra f.eks. Jobcenter Aarhus' International Employment Unit. 
  • Understøt muligheden for at internationale medarbejdere kan og har lyst til at tage deres partner og børn med til Aarhus. Dette styrker tilknytningen. 
  • Hjælp til at danne varige relationer til såvel andre expats som danskere. 

Læs hele undersøgelsen her.