24. marts 2022

Ønsker jeres virksomhed at blive matchet med en nyuddannet akademiker?

Som en del af vores dimittendledighedsprojekt, GATE, ønsker vi at afprøve metoder til målrettet at matche nyuddannede kandidater med SMV’er, som er interesserede i at opleve, hvordan en højtuddannet kan skabe værdi for jeres virksomhed. I den forbindelse inviterer vi til et matchmaking-arrangement, hvor I har mulighed for at møde kandidater specifikt udvalgt til jeres virksomhed.

Vi forestiller os, at I som virksomhed står med opgaver inden for eksempelvis digitalisering, bæredygtighed, kommunikation, HR eller lignende, og at I er åbne over for at give kandidater med ”skæve profiler” en chance for at komme med deres bud på, hvorfor netop de kan hjælpe med at løse jeres opgaver.

De enkelte kandidater har alle en længere videregående uddannelse. Flere af kandidaterne er derudover via Jobcenter Aarhus blevet opkvalificeret inden for forskellige kurser og forløb, såsom:

  • Digital koordinator – Google Analytics, SEO, SoMe, e-mail marketing, dataanalyse, opbygning af hjemmesider, optimering af webshops, digital strategi, etc.
  • Microsoft Certificering – MS 365 fundamentals, MS Azure, MS Power Platform, MS AI, etc.
  • HR Konsulent uddannelsen: Onboarding, employer branding, medarbejderudvikling og fastholdelse, kultur- og værdiudvikling samt GDPR og Compliance.
  • Det Grønne Akademi: Grøn forandringsagent med cirkulære forretningsmodeller, CO2- og energiregnskab, ressourceoptimering, FN’s 17 verdensmål og forretningsforståelse samt bæredygtige potentialer.
  • Personligt lederskab og idræt (i samarbejde m. DBU): Hvordan bringes akademiske kompetencer i spil i forbindelse med sport og idrætsliv (administration, udvikling, vækst).

Tidspunkt:
Vi forventer som udgangspunkt, at arrangementet løber af stablen i løbet af juni, hvor I vil få mulighed for at præsentere jeres virksomhed og for at møde de relevante kandidater specifikt udvalgt til jeres konkrete 

arbejdsopgaver/udfordringer.

Hvad kræver det af jer?

For at vi kan finde de bedst mulige kandidater til jeres virksomhed, skal vi inden arrangementet bruge en beskrivelse eller en case af de opgaver, som I ønsker at få løst.

Inden arrangement klæder vi kandidaterne godt på til, hvordan de bedst muligt præsenterer, hvordan de med deres uddannelse og kompetencer kan være med til at løfte konkrete opgaver og udfordringer i jeres virksomhed. Ved at deltage som virksomhed bidrager i derfor også til at hjælpe nyuddannede med at blive endnu skarpere på at omsætte og konkretisere deres viden og kompetencer fra uddannelsen til arbejdsmarkedets behov.

Det er ikke et krav, at I ansætter en kandidat efterfølgende, men I bør som udgangspunkt have en ledig stilling eller opgave, som I ønsker besat, hvis I møder den rette kandidat – evt. med mulighed for virksomhedspraktik eller løntilskudsansættelse.

Interesseret?

Er i interesserede i at blive matchet med relevante kandidater og deltage i vores matchmaking-arrangement, så kontakt innovatonskonsulent, Rasmus Langgaard, på rl@erhvervaarhus.dk


Om GATE og Matchmaking-konceptet

  • GATE er et dimittendledighedsprojekt, som Erhverv Aarhus har i samarbejde med Jobcenter Aarhus/Aarhus Kommune.
  • Gennem en håndholdt proces ønsker vi at hjælpe flere nyuddannede akademikere i arbejde.
  • Undersøgelser viser, at SMV’er, der ansætter deres første akademiker oplever en stigning i både vækst og innovation.