30. juni 2022

Bredt politisk flertal enige om at sænke beløbsgrænsen

Det er positivt, at et bredt politisk flertal nu bakker op om at sænke beløbsgrænsen fra 448.000 kr. til 375.000 kr. i en 3-årig periode. Hermed sendes et vigtigt signal om, at partierne på tværs af partipolitiske skel er villige til at lægge særinteresser på hylden for at indgå kompromisløsninger og tage de nødvendige værktøjer i brug for at afhjælpe manglen på arbejdskraft.

Vi har længe været fortalere for nødvendigheden af at sænke beløbsgrænsen til minimum 375.000 kr. Derfor ønsker vi også at kvittere for den store interessevaretagelse fra bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv, som uden tvivl har været medvirkende til at bøje den politiske vilje i den nødvendige retning.

Om de positive takter i aftalen udtaler Poul Dalsgaard, direktør hos Erhverv Aarhus:

”Manglen på arbejdskraft koster allerede nu danske virksomheder mia. af kr. i tabt omsætning. Derfor er det et utroligt vigtigt signal, at et bredt politisk flertal er nået til enighed om at sænke beløbsgrænsen, hvilket vi hos Erhverv Aarhus længe har været fortalere for. Selvom aftalen langt fra vil løse hele udfordringen, kan vi kun kvittere for den politiske vilje til nu at åbne værktøjskassen og tage de nødvendige redskaber i brug for at øge udbuddet af arbejdskraft. Det betyder, at vi på den korte bane mindsker skadevirkningerne på dansk økonomi og erhvervsliv.”

På længere sigt opfordrer vi til, at det brede politiske samarbejde fortsætter, så vi kan få gennemført de nødvendige dybe og langsigtede reformer, der skal sikre, at danske virksomheder i fremtiden får adgang til den nødvendige arbejdskraft. På den korte bane bør ordningen træde i kraft hurtigst muligt og ikke først d. 1. december, som der lægges op til i aftalen.

Læs aftalen her