24. januar 2022

Mangel på arbejdskraft kræver fortsat politisk handling

I sidste uge indgik regeringen reformaftalen, ”Danmark kan mere 1”, med et smalt politisk flertal. Formålet med aftalen er at øge arbejdsudbuddet for et erhvervsliv, der akut mangler arbejdskraft.

Selvom aftalen indeholder flere gode elementer, er den forventede forøgelse af beskæftigelsen på 12.000 personer dog ikke i nærheden af at løse den aktuelle mangel på arbejdskraft, som lige nu koster både arbejdspladser og velstand i hele Danmark.

Særligt fraværet af tiltag, som gør det lettere for danske virksomheder at tiltrække den nødvendige udenlandske arbejdskraft skaber et behov for, at aftalen hurtigst muligt følges op af en mere ambitiøs og supplerende 2’er af reformaftalen ”Danmark kan mere”.

Allerede før jul afsendte Erhverv Aarhus/International Community sammen med en række erhvervsorganisationer og virksomheder en henvendelse til relevante folketingspolitikere og ministre med fokus på erhvervslivets behov for udenlandsk arbejdskraft. Henvendelsen baserede sig på konkrete udfordringer hos flere danske virksomheder og institutioner. Heriblandt Grundfos, Aarhus Universitet, Siemens Gamesa og IFF, der kunne berette om uhensigtsmæssige benspænd i form af lange sagsbehandlingstider og en for høj beløbsgrænse, når virksomheder forsøger at rekruttere den nødvendige udenlandske arbejdskraft.

Erhverv Aarhus opfordrer derfor til, at der fra politisk hold hurtigst muligt indledes forhandlinger om en supplerende reformaftale, med henblik på at øge arbejdskraftudbuddet yderligere. På kort sigt vil et nødvendigt tiltag hertil være et politisk forlig om international arbejdskraft – herunder at beløbsgrænsen som minimum sænkes til 375.000 kr., som regeringen også har lagt op til – ligesom der også bør iværksættes tiltag for at forkorte de lange sagsbehandlingstider ved rekruttering af international arbejdskraft.