21. februar 2024

Kunne du tænke dig at blive en del af Erhverv Aarhus MentorNetværk?

Erhverv Aarhus er byens største erhvervsnetværk – og indeholdt i dette netværk er også Erhverv Aarhus MentorNetværk.

Erhverv Aarhus MentorNetværk består af erhvervsledere og jobsøgende akademikere, hvor førstnævnte frivilligt agerer mentorer for at klæde de jobsøgende bedre på til det arbejdsmarked, som de står på spring for at komme ind på.

I går tirsdag den 20. februar havde vi fornøjelsen af at have alle i Erhverv Aarhus MentorNetværk samlet til fællesmøde i INCUBA Pier Venue, hvor fokus denne gang var på elevatortalen og relationsdannelse på tværs af mentornetværket: Der blev ’speed-networket’ og udvekslet alternative visitkort, så alle – det var hensigten i al fald – fik dannet nye bekendtskaber på tværs af mentornetværket, og især de jobsøgende fik øvet deres elevatortale/pitch.

Derudover gav en af mentornetværkets mentorer, Albert Viñas fra Teknologisk Institut, også en kort introduktion til brugen af AI som et jobsøgningsredskab. Tak for dit gode oplæg!

Erhverv Aarhus MentorNetværk er en arbejdskraftsindsats under Erhverv Aarhus, som vi samarbejder med Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus om. Formålet er at styrke forbindelsen mellem de jobsøgende og nyuddannede akademikere på den ene side og arbejdsmarkedet og virksomhederne, hvoraf flere mangler arbejdskraft, på den anden side.

Vil du høre mere om Erhverv Aarhus MentorNetværk, og overvejer du måske selv at blive mentor for en jobsøgende akademiker? Så kontakt Benjamin Andersen på ba@erhvervaarhus.dk.


Du kan også læse mere om mentornetværket og se alle vores aktive erhvervsmentorer her