24. januar 2024

Input til HPX – forslag om ny ungdomsuddannelse?

Hos Erhverv Aarhus arbejder vi for at sikre en god balance mellem Aarhus som uddannelsesby og erhvervslivets behov for dygtige medarbejdere, da dette er en forudsætning for erhvervslivets fortsatte vækst og udvikling – og lige nu ser vi ind i en virkelighed og en fremtid, hvor der særligt er efterspørgsel på faglærte medarbejdere.

I den forbindelse har borgmesteren inviteret os til at være en del af et advisory board, hvis opgave er at undersøge muligheden for at imødekomme Reformkommissionens forslag om at etablere en ny ungdomsuddannelse kaldet HPX (Højere Praktisk Eksamen) i Aarhus, som skal give de praktisk interesserede unge en tydeligere og mere attraktiv vej ind på en faglært uddannelse på linje med de gymnasiale uddannelser.

Dette er et forslag, som vi som udgangspunkt er positivt stillede over for, da vi mener, at HPX-uddannelsen, hvis den får flyvehøjde, vil medvirke til at øge antallet af unge, som vælger en mere praktisk og håndværksmæssig uddannelsesvej.

Har du input?

Men vi vil selvfølgelig meget gerne modtage input fra vores medlemmer, så vi kan viderebringe disse til de andre aktører i advisory board'et for HPX-uddannelsen, hvor der er første møde mandag den 29. januar. HPX-uddannelsen er også på dagsordenen til næste møde i Erhverv Aarhus' Udvalg for Uddannelse og Arbejdskraft, hvor jeres – vores medlemmers – input vedr. HPX-uddannelsen og diskussionen om erhvervsuddannelserne og manglen på faglærte ligeledes er velkomne.

Input sendes til mail@erhvervaarhus.dk. På forhånd tak!

Læs mere om HPX-uddannelsen her