27. juni 2024

Gode takter i anbefalingerne fra ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats

Der lægges op til forenklinger, færre regler og mere autonomi i de anbefalinger, som ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats præsenterede mandag den 24. juni. Hos Erhverv Aarhus mener vi, at anbefalingerne overordnet vil gavne dansk beskæftigelse.

Med anbefalingerne sigter man efter at få flyttet fokus fra overholdelse af krav over til jobskabelse, hvilket vi tager positivt imod. Det bliver nemmere for jobcentrene og medarbejderne i beskæftigelsesforvaltningen at gøre deres arbejde – nemlig at hjælpe jobsøgende i job hurtigst muligt – når der er færre proceskrav og regler at efterleve. Det øger effektiviteten ude i vores jobcentre og giver mere frihed til at indrette beskæftigelsesindsatsen til den enkelte borger.

Der lægges desuden op til, at man ude i hver kommune i højere grad kan indrette beskæftigelsesindsatsen, som man ønsker og har bedst erfaringer med. Demografien i kommunerne er vidt forskellig. Tager man f.eks. Aarhus Kommune, så har vi en stor andel af højtuddannede ledige – meget større end i kommuner, der ikke huser lige så mange eller lige så store uddannelsesinstitutioner, som vi er begunstiget af. Her giver det således god mening, at man i Aarhus Kommune f.eks. kan fokusere flere af sine kræfter på beskæftigelsesindsatser, som henvender sig til denne gruppe af ledige.

Vi glæder os desuden over, at der i ekspertgruppens anbefalinger lægges op til, at private leverandører skal have en større rolle i beskæftigelsesindsatsen. Vi mangler dog en konkretisering af, hvordan private aktører skal engageres og tænkes ind i arbejdet – også i forhold til de borgere, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Noget, som vi meget gerne bidrager med input til. Vi har selv gode erfaringer med samarbejde mellem beskæftigelsesforvaltningen og det private gennem Erhverv Aarhus MentorNetværk, hvor vi i tæt samarbejde med Jobcenter Aarhus og vores store netværk af frivillige mentorer fra det aarhusianske erhvervsliv har hjulpet knap 300 højtuddannede jobsøgende ud på arbejdsmarkedet over de seneste par år.

Ekspertgruppens hovedanbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats:

  1. Få målgrupper og særregler: Fra 13 til 5 målgrupper for beskæftigelsesindsatsen og afskaffelse af en lang række særregler
  2. Individuelt tilrettelagt indsats for borgeren: Frihed til sagsbehandlerens faglighed og fokus på en mere individuel tilrettelagt indsats for borgerne
  3. Værdigt sanktionssystem i balance: Afstemte rådighedskrav med fokus på rådighed for borgere tæt på arbejdsmarkedet og en markant lempelse for syge og borgere længere fra arbejdsmarkedet
  4. Nedlæggelse af jobcentrene og fri organisering: Krav til at kommunerne skal have et Jobcenter fjernes, og kommunerne får fuld juridisk frihed til, hvordan de vil organisere beskæftigelsesindsatsen internt og imellem hinanden
  5. Mere plads til a-kasser og private leverandører: A-kasser og private leverandører får nye opgaver i indsatsen med mere valgfrihed for borgerne
  6. Styring efter resultater: Friere rammer til kommuner, a-kasser og aktører med fokus på resultater frem for proceskrav


Se kort explainer-video om anbefalingerne her

Læs pressemeddelelse vedr. anbefalingerne fra Beskæftigelsesministeriet her

Tilgå ekspertgruppens rapport her