18. januar 2024

Giv input til Aarhus Kommunes klimastrategi 2025-2030

Aarhus Kommune er ved at udvikle en ny klimastrategi og handleplan for årene 2025-2030. Målet er fortsat, at Aarhus skal være et CO2-neutralt bysamfund i 2030.

Det er særligt transport og energi (forsyning og forbrug), der fylder i CO2-opgørelsen.

Erhverv Aarhus’ udvalg for Bæredygtighed & Samfundsansvar er i dialog med Aarhus Kommune om den kommende strategi og handleplan. Vi forbereder input, så erhvervslivets perspektiver bliver en del af processen.

Vi hører gerne fra medlemskredsen med udgangspunkt i jeres virksomheder og brancher:

  • Hvad er din virksomheds største udfordringer i forhold til grøn omstilling og CO2-reduktion?
  • Hvilke barrierer oplever din virksomhed som de mest udfordrende?
  • Hvilke erhvervsudviklingsperspektiver ser din virksomhed i den grønne omstilling?


Al input værdsættes og er med til at kvalificere den dialog, vi har med Aarhus Kommune.

Send dine input til Lars Andersen på lma@erhvervaarhus.dk.

Se oversigt over vores udvalg her