Generalforsamling 2023

Velkommen til dette års generalforsamling, hvor vi giver en status på det forgangne år og præsenterer det kommende års pejlemærker. Efter generalforsamlingen er der oplæg, spisning og netværk.

Program følger. 

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men ønsker du at deltage i efterfølgende netværk og tapas koster det 295 kr. + moms.


Dagsorden iflg. vedtægter

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og legatregnskab til godkendelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af revisorer
  6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse
  7. Eventuelt

Forslag til dagsordenen

Forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 31. oktober 2023. Inden samme dato skal forslag til kandidater til bestyrelsen ligeledes være indgivet, således at disse forslag kan medtages i den endelige dagsorden til generalforsamlingen. Forslag sendes til mail@erhvervaarhus.dk.

Se foreningens vedtægter

Detaljer

30. november 2023, 16:30-21:00

Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C


23. november 2023 kl. 08:00

23. november 2023 kl. 08:00

Medlem
GRATIS


kr. 295,-