Erhverv Aarhus MentorNetværk – Midtvejsmøde

Den 7. februar afholder vi midtvejsmøde på det sjette mentorforløb i regi af beskæftigelsesprojektet under Erhverv Aarhus MentorNetværk. Projektet er et samarbejde mellem Viden til Vækst - Jobcenter Aarhus og Erhverv Aarhus, hvor vi via mentorforløb arbejder målrettet på at forbinde jobsøgende akademikere i Aarhus med det aarhusianske erhvervsliv med henblik på at hjælpe førstnævnte tættere på et job.

Mentorforløbene varer ca. tre måneder, hvor mentor og mentee cirka ugentligt mødes for at snakke om alt fra personlig udvikling til mere konkrete jobsøgningsstrategier - eller hvad mentor og mentee i fællesskab finder interessant at snakke om i forhold til at forbedre mentees mulighed for at lande et job.

Udover mentor og mentees en-til-en-møder, hvis ramme og form er op til mentor og mentee selv at fastsætte, så afholder Erhverv Aarhus tre fællesmøder for hvert mentorforløb, hvor vi inviterer alle mentorer og mentees: Et kickoff-møde, et midtvejsmøde og til sidst et afslutningsmøde. Denne gang er vi nået til midtvejsmødet.

Midtvejsmødet afholdes tirsdag den 7. februar kl. 17.00-19.00 i INCUBA Pier Venue-lokalet i Navitas.

I tillæg til fællessnak og netværk bliver temaet for mødet substitution, som overordnet set handler om, at virksomheder ansætter en anden profil rent uddannelsesmæssigt og således altså en anden type arbejdskraft end den, de i første omgang efterspurgte. Og også hvordan man som jobsøgende udvider sin horisont ift. hvilke brancher og fagområder, man ser sig selv arbejde inden for.

Arrangementet er kun for mentorer og mentees, men hvis ovennævnte lyder spændende, så kan du melde dig som mentor til mentorforløb 7 med opstart allerede ultimo marts/primo april

Har du spørgsmål, eller ønsker du at melde dig som mentor, kontakt da projektleder for beskæftigelsesprojektet, Benjamin Andersen, på ba@erhvervaarhus.dk. Du kan også læse mere om Erhverv Aarhus MentorNetværk og vores mentorforløb her.

Detaljer

7. februar 2023, 17:00-19:00

INCUBA Pier Venue, Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

3. februar 2023 kl. 12:00

Medlem
GRATIS
Øvrige
GRATIS

Tilmeldingsfristen er overskredet