Generalforsamling 2022

Velkommen til dette års generalforsamling, hvor vi giver en status på det forgangne år og præsenterer det kommende års pejlemærker.

Nærmere information om lokation og program følger. 

Dagsorden iflg. vedtægter

1) Valg af dirigent

2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3) Fremlæggelse af reviderede regnskab og legatregnskaberne til godkendelse
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
5) Valg af revisorer

6) Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse

7) Eventuelt

Detaljer

16. november 2022, kl. 16:30

16. november 2022 kl. 16:30

Medlem
GRATIS


kr. 300,-