Generalforsamling 2022

Velkommen til dette års generalforsamling, hvor vi giver en status på det forgangne år og præsenterer det kommende års pejlemærker. Efter generalforsamlingen er der oplæg, spisning og netværk.

Program

 • Generalforsamling
 • Oplæg fra stadsdirektør Martin Østergaard, Aarhus Kommune
 • Pause
 • Oplæg: Eksportbarometer – I 2023 sætter vi fokus på eksportpotentialet i Aarhus v/ Jesper Havgaard Christensen, Jyske Bank, og Halldor Halldorsson, Danish Export Association
 • Tapas og netværk (250 kr. ekskl. moms)


Det er gratis at deltage i generalforsamlingen. Hvis du ønsker at deltage i den efterfølgende tapas, koster det 250 kr. ekskl. moms. Når du tilmelder dig, skal du afkrydse, om du ønsker at deltage i spisningen.

Dagsorden iflg. vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne regnskabsår
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport og legatregnskab til godkendelse
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsen indstiller:
  Henrik Stærmose, adm. direktør, Racehall. Til genvalg for en 3-årig periode.
  Nina Carlslund, hoteldirektør, Scandic Aarhus City. Til nyvalg for en 1-årig periode.
  Poul Nielsen, regionsdirektør, Danske Bank. Til nyvalg for en 3-årig periode.
  Jens-Jacob Aarup, CEO, Inspari A/S. Til nyvalg for en 3-årig periode.
 5. Valg af revisorer
 6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse
 7. Eventuelt

Forslag til dagsordenen

Forslag til dagsordenen fra foreningens medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 31. oktober 2022. Inden samme dato skal forslag om kandidater til bestyrelsen ligeledes være indgivet, således at disse forslag kan medtages i den endelige dagsorden til generalforsamlingen. Forslag sendes til mail@erhvervaarhus.dk.

Se foreningens vedtægter

Detaljer

16. november 2022, 16:30-21:00

Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C

14. november 2022 kl. 08:00

14. november 2022 kl. 08:00

Medlem
GRATIS


kr. 300,-

Tilmeldingsfristen er overskredet