Netværk

Sådan bruger du netværket i Erhverv Aarhus

Netværket i Erhverv Aarhus er bredt og varieret. Med 1400 personer fordelt på 500 medlemsvirksomheder og -organisationer møder du altid spændende og engagerede mennesker til vores events.

Altid tid til netværk

Der er til vores events altid afsat tid til netværk før, under eller efter det faglige program.


Netværket er ikke faciliteret, så du har fuld råderet over din tid og dine netværksmuligheder i forhold til at engagere dig i dialog med de andre deltagere. Hvis du er en uerfaren netværker, kan det være en god idé at have forberedt et par åbne og generelle spørgsmål til at starte dialogen med et nyt bekendtskab. Det er for eksempel altid relevant at spørge, hvilken virksomhed den anden person kommer fra eller hvad vedkommende arbejder med.

Brug deltagerlisten og navneskiltene

Vi udsender altid en deltagerliste et par dage før arrangementet finder sted. På deltagerlisten finder du navn og virksomhed på de andre deltagere, så her har du mulighed for at forberede dig, hvis der er en person, du tænker kunne være interessant at tale med.

Vi udleverer navneskilte til arrangementerne, men ellers er du også altid velkommen til at spørge Erhverv Aarhus’ medarbejdere, om vi kan hjælpe dig med at identificere den, du ønsker at tale med.

Brug netværket rigtigt

Hvis du ønsker at høste udbyttet af netværket, skal du – eller andre fra din virksomhed – være aktive og møde op til vores events. Vi ser gang på gang en klar sammenhæng mellem aktivitetsniveau og udbytte af netværket.

Erhverv Aarhus er et netværk med mulighed for at skabe nye bekendtskaber og kommercielle relationer. Vi har en engageret og professionel medlemskreds, der er med til at skabe en god og åben stemning til vores events. Vi er dog ikke et decideret salgsnetværk, så lad tryksagerne ligge på kontoret, og fokusér i stedet på at skabe en meningsfuld relation med de mennesker, du møder.

Vær åben og nysgerrig

Henvend dig til de andre deltagere med et smil, stil spørgsmål og lyt. Til Erhverv Aarhus’ arrangementer kan du, afhængigt af eventens tema, møde deltagere med forskellige ansvarsområder og fra startups til nogle af landets største virksomheder. Uanset hvem du falder i snak med, vil du kunne få ny viden og indsigter med fra snakken. Vær åben og nysgerrig, og tag godt imod andre, hvis du fornemmer, at de er nye i netværket.

Involver flere fra din virksomhed

Et medlemskab i Erhverv Aarhus omfatter alle medarbejdere i din virksomhed. Det skyldes, at det er virksomheden der er medlem, hvilket en stor fordel, hvis du ønsker at øge kendskabet til din virksomhed og samtidig vil kunne tilbyde dine kollegaer muligheden for at styrke deres netværk og få ny viden. Du kan kontakte vores sekretariat, hvis vi skal notere flere kontaktpersoner fra jer i vores medlemssystem.

Fordelen ved at tilknytte flere kontaktpersoner er, at I kan være flere om at repræsentere virksomheden, hvis du ikke selv har tiden til at være den eneste repræsentant for din virksomhed.

Brug os

Vi har et godt kendskab til vores medlemskreds og gør hvad vi kan for at ’komme på fornavn’ med alle. Hvis du er ny i netværket, er du til vores events altid velkommen til at henvende dig til nogle af Erhverv Aarhus’ medarbejdere. Vi forsøger så vidt muligt altid at få hilst på alle medlemmer, ikke mindst de nyankomne. Vi er altid nysgerrige på at få indsigt i både personen og virksomheden bag et medlemskab.

Døren og telefonen er altid åben hos os, så ræk endelig ud, hvis du har spørgsmål eller andet, som vi kan hjælpe dig med.