Udgivet maj 2022

Danske Fragtmænd: Grøn omstilling er udtryk for strategisk, rettidig omhu

Danske Fragtmænd præsenterede i april 2022 sit første klimaregnskab. Sammen med en revideret strategi og en køreplan for bæredygtige tiltag er ruten til virksomhedens grønne omstilling lagt og rejsen påbegyndt.

Med 1.800 biler på vejene og ansvar for 9,5 millioner forsendelser årligt, er der stor sandsynlighed for, at du møder Danske Fragtmænd, når du bevæger dig rundt i byen eller ude på landevejene.

I Danmark udgør transport cirka 30 procent af landets samlede CO2-udledning. Samtidig er de motoriserede maskiner, det vil sige skibe, fly, lastbiler, personbiler etc. nogle af de udledere, der er allermest afhængige af den teknologiske udvikling for at kunne nedbringe sin udledning og bidrage til det nationale mål om CO2-neutralitet.

Torsten R. Hermansen er Head of Sustainability hos Danske Fragtmænd, og for ham er den grønne omstilling og verdensmål nummer 13 en must-win battle for virksomheden.

”Transportbranchen fylder meget i Danmarks samlede CO2-udledning, så der er et stort potentiale for reduktion af udledningen. Der er dog en række barrierer, som gør det svært at nedbringe udledningen markant på kort tid, men vi skruer på det vi kan nu, og så indfører vi løbende forbedringer på de resterende områder. Det er vi nødt til for at kunne eksistere som transportvirksomhed i fremtiden,” siger Torsten R. Hermansen.

Danske Fragtmænd har selv udarbejdet sit første klimaregnskab, som udover regnskabet også redegør for virksomhedens tilgang til den grønne omstilling og hvilke konkrete indsatser, der allerede nu er implementeret.

”Vi er meget stolte af det klimaregnskab, som vi har udviklet. De miljømæssige besparelser for 2021 er ikke prangende, men engagementet er højt og målsætningerne ambitiøse. Og vi tror på, at omstillingen i transportbranchen er som en hockeystav, hvor det går langsomt i starten, men jo mere moden teknologien bliver, desto stærkere kommer det til at gå,” siger Torsten R. Hermansen.

Fra små handlinger til store resultater

Man skal starte et sted, og fra Torsten R. Hermansen lyder rådet, at man skal starte med de lavthængende frugter. Danske Fragtmænd har derfor udskiftet alle lysstofrør med LED på sine 27 fragtterminaler, indført en grøn firmabilspolitik, udskiftet batterierne på alle sine gaffeltrucks, optimeret sine ruter, indkøbt fire el-lastbiler, og så har de sammen med Vejdirektoratet gang i et forsøg med længere vogntog, der kan reducere udledningen med op til 15 procent.

Målsætningen er, at Danske Fragtmænd har reduceret CO2-påvirkningen med henholdsvis 50 procent i 2030 og 70 procent i 2040 sammenlignet med 2020. Det endelige mål er, at virksomheden er CO2-neutral senest i 2050.

”Vi har den tilgang, at vi er ydmyge over for opgaven og vil være helt ærlige omkring, hvad vi kan og gør. Omstillingen af transportsektoren kommer ikke til at gå hurtigt, men vi må sætte ind på de områder, hvor vi allerede nu kan lave selv små forbedringer,” siger Torsten R. Hermansen.

Barrierer og muligheder i vejtransportens omstilling

Omstillingen af vejtransporten fra fossile brændstoffer til grøn energi kommer til at tage tid.

Viljen og efterspørgslen er der, men der er en række barrierer, der skal findes løsninger på. Manglen på ladestationer betyder for eksempel, at Danske Fragtmænds fire el-lastbiler, som bruges til citydistribution, udelukkende kan oplades på fragtterminalerne. Hvad angår el som drivmiddel til lastbiler med tunge sættevogne, så er teknologien stadig så umoden, at der går mange år inden hele den dieseldrevne vognpark kan udskiftes. Samtidig skal det danske elnet moderniseres, inden hele Danmark kan skifte til eldrevne køretøjer.

”Økonomien er, sammen med den langsomme teknologiske udvikling, en udfordring. Som eksempel er HVO-diesel næsten dobbelt så dyrt som konventionel diesel, og prisen på en el-lastbil er tre gange så høj som på en konventionel lastbil. Der kan man fra politisk side godt tænke i økonomisk tilskud, ligesom man gør i flere andre lande omkring os,” fortæller Torsten R. Hermansen.

Det er ikke kun på CO2-reduktion, at el-drevne lastbiler har en fordel fortæller Torsten R. Hermansen.

”De el-drevne lastbiler har et bedre træk, er nemmere at styre og har et markant lavere støjniveau, så der er også en klar arbejdsmiljømæssig gevinst for chaufførerne. Jeg håber og satser på, at den teknologiske udvikling for alvor tager fart inden for en kort årrække, så vi kan rykke meget mere på den dagsorden,” siger Torsten R. Hermansen.

Grøn omstilling og socialt ansvar er et spørgsmål om strategisk, rettidig omhu

Det er ikke en nem opgave at omstille en transportvirksomhed til at leve op til den grønne agenda. Men det er ingen undskyldning for intet at gøre, uanset om man taler om grøn omstilling eller socialt ansvar.

”Mit råd er, at man skal starte småt. Få inspiration fra dit netværk og tal også gerne med dem, som egentlig er dine konkurrenter, men som står i samme situation. De fleste virksomheder har formentlig allerede sat gang i klimaindsatser eller andre CSR-tiltag, som bare ikke er formaliseret i virksomheden,” siger Torsten R. Hermansen.

Som eksempler fra egen virksomhed nævner Torsten R. Hermansen, at Danske Fragtmænd i mange år har arbejdet med socialt ansvar for eksempel ved at ansætte personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet, implementere en sundhedsforsikring og arbejde med initiativer til at nedsætte sygefraværet. Disse indsatser har bare ikke været formaliseret og har derfor hidtil ikke figureret i virksomhedens CSR-rapportering.

Torsten R. Hermansen påpeger, at store og børsnoterede virksomheder fra 2023 står overfor skærpede krav om at rapportere på ikke-finansielle områder som en del af EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive. Det forventes, at direktivet også kommer til at gælde andre virksomhedstyper fra 2026.

”Man kan ikke værne sig mod nye lovkrav og direktiver, men man kan jo godt fornemme hvor vinden blæser hen og så forberede sin virksomhed på det. Både for at leve op til lovgivningen, men også for at imødekomme efterspørgsel og krav fra kunder og samarbejdspartnere. Det er et spørgsmål om strategisk, rettidig omhu. Der kan selvfølgelig være teknologiske og bekostelige barrierer, som dem vi oplever i transportbranchens grønne omstilling, men de første skridt og indsatser, er slet ikke så svære, som man skulle tro,” afslutter Torsten R. Hermansen.

----

Verdensmål og klimamål

I Danske Fragtmænd har man særligt fokus på at realisere verdensmål 3, 8, 9 og 13. Årsagen hertil er den, at det er områder man vurderer, at man kan gøre den største forskel for en bæredygtig fremtid især verdensmål 13, som er klimaindsatsen.

I den kommende CSR-rapportering, som er ved at blive formaliseret, vil dette fremgå.

Om Danske Fragtmænd

Torsten R. Hermansen er Head of Sustainability hos Danske Fragtmænd.

Torsten-R

danske_fragtmaend_bro