Udgivet marts 2022

Aarhus Vand: Samfundsansvar og bæredygtighed ligger i vores DNA

Som vandforsyningsselskab er Aarhus Vand født ind i en samfundsansvarlig dagsorden. Den bæredygtige tankegang er solidt forankret i virksomhedens kerneforretning og en stærk fortælling både internt og eksternt.

Det er en samfundsopgave at sørge for rent drikkevand, håndtere spildevand og sørge for klimatilpasning af byerne. Som et nonprofit aktieselskab, der er 100% ejet af Aarhus Kommune, må der ikke være et økonomisk overskud. De bæredygtige indsatser må der til gengæld gerne være et stort overskud på.

”Som stor virksomhed ligger der i årsregnskabsloven krav om rapportering og styring på klima- og miljøpåvirkning, som vi selvfølgelig skal leve op til. Men arbejdet med bæredygtighed og FN’s verdensmål ligger i forvejen dybt forankret i virksomhedens kerneforretning og ikke mindst hos vores medarbejdere, for hvem det betyder meget, at vi er bæredygtige og lever op til vores samfundsansvar,” siger Per Bach, Sustainability Manager hos Aarhus Vand.

Fra nudging til certificering

Selv om Aarhus Vand har bæredygtighed i kerneforretningen, har vejen frem mod certificeringen været en lærerig rejse for Aarhus Vand, der har beskæftiget sig indgående med bæredygtighed de sidste fem år.

”Det startede på rigtig græsrodsfacon, hvor vi skabte et univers med synlige artefakter i vores lokaler, f.eks. klistermærker, gulvmåtter og vægdekorationer med verdensmålenes logo. I dag er vi det første vandselskab i verden, der har opnået en certificering i verdensmålene,” siger Per Bach.

Aarhus Vand har fokus på fire verdensmål og Per Bachs råd til andre virksomheder er, at man skal udvælge et til fire verdensmål, der ligger i naturlig forlængelse af virksomhedens formål og forretning, og arbejde videre med disse.

”De fire verdensmål vi primært arbejder med, det vil sige 6, 11, 13 og 17, er baseret på dokumenterede og certificerede initiativer. Vi opsætter årlige mål for verdensmål og delmål, som år efter år bliver til resultater til gavn for både os selv og verden omkring os,” forklarer Per Bach.

Verdensmål 6, Rent vand og sanitet, relaterer sig direkte til Aarhus Vands kerneforretning. Verdensmål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, kommer i spil, når Aarhus Vand udvider og forbedrer vandnettet i Aarhus og vil gøre det uden at forstyrre og rode for meget. Verdensmål 13, Klimaindsats, udspringer af Aarhus Vands energioptimering og ambition om at være CO2- og energineutrale i 2030, f.eks. gennem grøn strøm og biogas. Verdensmål 17, Partnerskaber for handling, realiseres gennem både uformelle og formaliserede samarbejder.

Flere globale indsatser

”Aarhus Vand er involveret i flere globale indsatser. Den viden og rutine vi har opbygget i Aarhus, tager vi med ud i verden til f.eks. Afrika, Indien, øvrige Europa og USA, til gavn for andre samfund, men også for at understøtte dansk eksport af vandteknologi. Det er ret godt gået af en tidligere traditionel kommunal vandforsyning, at vi er ude i den store verden og udbrede dansk vandteknologi,” siger Per Bach.

Et eksempel på både formelt partnerskab og viden er Water Valley Denmark, hvor en række virksomheder og organisationer samarbejder om ambitionen om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi. Water Valley Denmark er et fyrtårnsprojekt, som Aarhus Vand har været medinitiativtager til, og vandselskabet har også været med til at stifte flere kommercielle virksomheder, der som spinouts fra Aarhus Vand arbejder med ny teknologi inden for sensorer, lækagesporing og anden vandteknologi.

Identificer business casen, når I skal i gang med verdensmålene

Per Bach råder virksomheder, der vil i gang med at implementere FN’s verdensmål, til at identificere business casen, så det står klart, hvilke forretningsmæssige fordele et styrket fokus på bæredygtighed kan føre til for virksomheden.

Aarhus Vand bruger verdensmålene og bæredygtighed som en løftestang for forretningsmæssig vækst, til employer branding og som internt, kulturelt samlingspunkt.

”Det er en unik situation fra virksomhed til virksomhed. Nogle virksomheder bliver mødt med nye krav fra deres kunder, mens andre ønsker at forbedre deres mulighed for at tiltrække dygtige medarbejdere. Andre ser nye markeder, som de kan komme ind på ved at trække virksomheden i en mere bæredygtig retning,” fortæller Per Bach.

De fire verdensmål som Aarhus Vand er certificeret i, kan kobles direkte til flere elementer i virksomhedens strategi. Dermed bliver den forretningsmæssige dagsorden central for arbejdet med bæredygtighed og verdensmål. I forhold til at få påbegyndt arbejdet med FN’s verdensmål, lyder rådet fra Per Bach:

”Start med det, I er gode til. Og påbegynd så bæredygtige tiltag ud fra det med udgangspunkt i forretningen. Og så skal man huske, at det bliver meget lettere, hvis arbejdet med bæredygtighed kan kombineres med noget, man brænder for i virksomheden. Det gør arbejdet meget mere meningsfyldt og øger gennemslagskraften både hos ledere og medarbejdere.”

---

Aarhus Vand er certificeret i disse verdensmål:

Mål 6 – Rent vand og sanitet: Vi skal inden 2030 opnå, at alle har adgang til vand og sanitet og at det sker på bæredygtig vis.

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund: Vi arbejder for at klimatilpasse mod bl.a. hyppigere og voldsommere skybrud, stigende havvand. Vi gør byen bedre at bo i.

13 – Klimaindsats: Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

Mål 17 – Partnerskaber for handling: Udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpassede teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår.

Herudover arbejder virksomheden med disse verdensmål, som alle er udførligt beskrevet på aarhusvand.dk: 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15 og 16.

Læs mere på https://www.aarhusvand.dk/om-os/fns-verdensmal/

Om Aarhus Vand:

 • Aarhus Vand er et aktieselskab 100 procent ejet af Aarhus Kommune
 • Omsætning på over 640 millioner kroner om året
 • Produktion af 15 millioner m³ rent drikkevand om året
 • Rensning af 35 millioner m³ spildevand om året
 • 90 grundvandsboringer
 • 8 vandværker
 • 4 renseanlæg
 • 1.500 km drikkevandsledninger
 • 2.800 km spildevandsledninger
 • Har i alt 350.000 privat- og erhvervskunder og forsyner heraf 270.000 med drikkevand
 • 235 ansatte

Aarhus Vands SDG-profil:

Aarhus Vand SDG-profil
Aarhus Vand vandfontæne

Aarhus Vand vandrør