Udgivet december 2023.

8 grunde til at holde dine kompetencer opdateret

Arbejdsmarkedet, og de markeder som virksomheder konkurrerer på, er i konstant udvikling. Det øger behovet for livslang læring for både medarbejdere og virksomheder. Løbende innovation, automatisering, digitalisering og grøn omstilling er eksempler på områder, der stiller nye krav til mange medarbejderes kompetencer.

Uanset hvor lang tid du har været på arbejdsmarkedet, og uanset din nuværende ansættelse, kan efter- og videreuddannelse være en afgørende faktor for din fortsatte faglige og personlige udvikling. I denne artikel udforsker vi 8 grunde til, hvorfor du skal huske at udvikle dine kompetencer i takt med tiden.

1. Følg med udviklingen

Efter- og videreuddannelse giver dig mulighed for løbende at udvikle og opdatere dine kompetencer og viden. Der er meget få fagområder, der står helt stille og ikke kalder på kompetenceudvikling. Ved at udvikle dig fagligt og personligt gør du dig mere værdifuld for din arbejdsgiver.

2. Få papir på din kompetencer

Du har mange kompetencer, som du har tilegnet dig gennem dit daglige arbejde. Det kan være gennem selvstudie eller sidemandsoplæring, dvs. den praktiske erfaring som udgør et vigtigt element af din faglighed. Gennem kurser eller uddannelser kan du få papir og dokumentation på din kunnen, hvilket kan være en fordel i en lønforhandling eller hvis du har ønsker at prøve noget nyt eller finde et andet arbejde

3. Løn og jobsikkerhed

Efter- og videreuddannelse kan være en vej til højere løn og mere attraktive ansættelsesvilkår. Det har også en positiv effekt på jobsikkerhed, da du ved at holde din faglighed opdateret sørger for at udvikle dig i takt med arbejdspladsens og arbejdsmarkedets behov. Det er vigtigt selv at være proaktiv og søge aktivt på din arbejdsplads efter udviklingsmuligheder, hvor det er muligt at benytte dine nye færdigheder.

4. Gør din karriere mere fremtidssikker

Efter- og videreuddannelse kan spille en afgørende rolle i at fremtidssikre din ansættelse, jobmuligheder og karrierevej. Arbejdsmarkedet og virksomhedernes kompetencebehov er i løbende udvikling, både hvad angår fagspecifikke kompetencer eller som følge af den generelle udvikling. Opdaterede kompetence er lig med bedre jobmuligheder inden for det, du ønsker at beskæftige dig med.

5. Mestring øger arbejdsglæden

Det er vigtigt, at du føler dig klædt på til at udføre de opgaver, som du har ansvar for. Nogle gange udvikler et ansvarsområde sig på en ikke planlagt måde, hvilket både kan være en god udfordring, men det kan også være kilde til frustration. Med den rette kompetenceudvikling kan du holde dine faglige og personlige kvalifikationer ajour med de jobkrav, du møder.

6. Nye karriereveje

Efter- og videreuddannelse kan være med til at åbne døren til nye karriereveje. Hvis du overvejer at prøve noget nyt, hvad enten det er på din nuværende arbejdsplads eller i en anden virksomhed, kan løbende kompetenceudvikling give dig færdigheder og viden, der gør det muligt. Efter- og videreuddannelse er især vigtigt i en tid, hvor mange skifter spor flere gange i deres arbejdsliv.

7. Tag ansvar for din egen udvikling

Mange arbejdspladser har processer for at kompetenceudvikle sine medarbejdere, så virksomheden sikrer et match mellem medarbejdernes kompetencer og virksomhedens kompetencebehov. Det er dog i sidste ende dig selv, som bedst ved, hvad du brænder for og hvilke kompetencer du gerne vil styrke. Tag ansvar for din faglige og personlige udvikling, og tag dialogen med din arbejdsgiver om dine ønsker.

8. Personlig udvikling og styrket netværk

Efter- og videreuddannelse handler ikke kun om karriere, økonomi og jobsikkerhed. Når du forbedrer dine færdigheder og viden, kan det give dig et nyt perspektiv på dit arbejde og fornyet motivation. Samtidig giver det dig, afhængigt at dit uddannelsesforløb, mulighed for at møde nye mennesker, som deler din faglige interesse.